Landstinget ovarsamt med skattemedel

För mig är det helt obegripligt att ansvariga landstingspolitiker i Blekinge anser sig ha rätt att spela roulette med skattemedel. Samtidigt är jag förvånad över att inte fler länsbor reagerar över vad som håller på att ske. Politiker i ledande ställning ger sig själva rätten att ta betydande ekonomiska beslut utan att veta hur stor kostnaden blir för att lappa och laga två otidsenliga sjukhus. Och utan att ta reda på vad det skulle kosta att bygga nytt. För att kunna jämföra de olika kostnaderna.

Med röstsiffrorna 10 – 5 avslog i dag landstingsstyrelsen vänsterns förslag att utreda vad ett nytt sjukhus kan kosta. Majoriteten fortsätter att lappa och laga utan att veta hur mycket dyrare detta blir jämfört med att bygga nytt. Det är fortfarande s, mp, kd och sd som trotsar allt förnuft och visar därmed ingen respekt för skattepengar.

Redan nu, efter bara en kort period, har uppskattade kalkyler spruckit när det gäller valt alternativ, att lappa och laga. Detta om något borde vara en väckarklocka för ledande politiker som nu ikläder sig ett stort ansvar gentemot oss skattebetalare.

Naturligtvis vill vi veta hur kostsamt alternativet med ett nytt sjukhus kan bli. Ekonomer av rang, som står utanför landstingets verksamhet, har för länge sedan slagit fast att ett nytt sjukhus innebär åtskilliga miljarder i besparingar jämfört med att lappa och laga. Denna kunskap har bemötts med hånfulla kommentarer från ledande landstingspolitiker som inte har ansett sig vara skyldiga att visa alternativa och väl underbyggda kalkyler.

Det finns socialdemokrater som har ställt högst relevanta frågor som t ex dessa:

  • Hur stort bedöms behovet av investeringar vara i nuvarande sjukhusbyggnader de närmaste 10 till 15 åren?
  • Hur mycket skiljer det i investeringsutgift jämfört med att bygga ett nytt sjukhus?
  • Vilka argument finns för att det krävs två sjukhus med ett befolkningsunderlag på en geografisk yta ungefär lika stor som Sundsvalls kommun?

Dessa och andra frågor har ännu inte besvarats och den naturliga frågan blir därför:

Hur ska dessa ledamöter rösta när frågan nu närmast ska behandlas i Landstingsfullmäktige den 15 februari? Är det partipiskan som kommer att vina eller ska förnuftet sakta vakna till dess?

Fler blekingebor borde ställa samma frågor.