Lugnevi kontraktlöst sedan 2012

En skandal inom idrotten i Ronneby är under uppsegling. Det är Fritid- och Kultur i Ronneby kommun som inte har lyckats upprätta ett kontrakt för skötseln av Lugnevi bandybana. Fredriksbergs BK har fortfarande, efter tre år, inget gällande kontrakt.

Nu har föreningen ställt ultimatum:

”Är inte avtalet klart och underskrivet den 17 december kan Ronneby kommun förbereda sig på att överta driften av anläggningen från 1 januari 2016. I det läget blir Fredriksbergs BK hyresgäster.”

Det är en intern kommunikation inom föreningen via epost som jag har tagit del av, även en skriftväxling mellan t f förvaltningschef, Susanne Öström vid Fritid och Kultur och föreningen.

I december 2011 togs bandybanan på Lugnevi i bruk. Den invigdes formellt den 4 februari 2012. Redan det året, anser nuvarande ordförande i FBK, Lars Andreasson, att avtalet för drift och underhåll av banan sades upp.

Fritid- och Kultur anser dock att avtalet sades upp först den 25 juni 2013. Detta datum finns protokollfört vid ett sammanträde med Fritid och Kultur den 20 augusti i år. Vid det sammanträdet beslutades att en garanti för säsongen 2015/16 om 400 000 kronor ska utgå som driftbidrag till FBK för skötsel av anläggningen.

Vid det sammanträdet beslutades också att kommunjuristen skulle få i uppdrag att omförhandla avtalet i enlighet med kommunens standard och i samråd med Fredriksbergs BK.

FBK har efter nämndens sammanträde den 20 augusti haft en träff med t f förvaltningschefen och juristen. Men detta till trots är avtalet fortfarande långt ifrån klart.

T f förvaltningschef, Susanne Öström, skrev den 24 november till ordförande Lars Andreasson i FBK:

”Vi träffas internt i kommunen på fredag kring ert avtal. Återkommer efter detta möte. Vår planering är att det ska vara klart och kommunicerat med er för att lämna vidare för beslut innan jul”.

Tre dagar senare kom ännu ett mail till Andreasson från Öström:

”Avtalsskrivningen för Lugnevi är komplicerad. Vi har varit i kontakt med jurister på Sveriges kommuner ocdh landsting, SKL. Efter denna dialog så gör vi bedömningen att vi skall ha en dialog med nämnden vid nästa sammanträde den 15 december. Vi återkommer efter detta”.

På detta svarar Lars Andreasson:

”Är inte avtalet klart och underskrivet den 17 december kan Ronneby kommun förbereda att överta driften av anläggningen från den 1 januari 2016. FBK blir då hyresgäster.

Vi har inget avtal det sades upp 2012 från vår sida.

Förhandlingar har pågått i minst tre år och nu är vårt tålamod slut.

Vi uppfattar att Ronneby kommun handskas med oss som en leksak och med jämna mellanrum skymfat oss samt förhalat avtalet i flera år”, skriver Lars Andreasson.

Ett första avtal skrevs hösten 2011 och avtalstiden skulle omfatta 2012-01-01 – 2021-12-31 men sades upp redan 2012, hävdar föreningen som har begärt högre ersättning eftersom skötseln av banan kräver betydligt större arbetsinsatser än vad man trodde från starten.