”Aktivitetspark Bräkne-Hoby”

Hoby 3Föreningarna i Bräkne-Hoby fortsätter att satsa för framtiden. Nu är det Hoby GIF Fotboll som vill att det anläggs en aktivitetspark i Bräkne-Hoby.

Projektarbetet har pågått en längre tid och totalkostnaden är beräknad till drygt fyra och en halv miljon kronor. Av denna summa hoppas man att Allmänna Arvsfonden ska svara för 70 procent och Ronneby kommun 10 procent. Övriga kostnader ska utgöras av eget arbete.

Föreningen vill med detta projekt utveckla det fritidsområde som i dag finns runt Sandenplanen i centrala delen av Bräkne-Hoby.

-Det område som vi vill utveckla genom projektet består i dag av en allmän lekplats som under vintersäsong även fungerar som pulkabacke. Där finns också en boulebana som vi vill rusta upp, berättar ordföranden i Hoby GIF, Anders Bromée.

Föreningen ser goda utvecklingsmöjligheter för området eftersom det har en hög tillgänglighet för alla. Skolan och andra verksamheter som pensionärsföreningar, Svenska Kyrkan och Samhällsföreningarna nyttjar området för olika aktiviteter men har länge påtalat att det saknas väsentliga funktioner som toalettmöjligheter, enklare väderskydd för klädombyten.

Om projektet genomförs vill man anlägga en skatepark/bikepark. Boulebanan ska uppdateras liksom nuvarande grusplan för fotboll. Ett utegym ska anläggas liksom omklädningsskydd. Inom området vill man dessutom uppföra en toalett som ska vara anpassad för rörelsehindrade.

20141221_182044000_iOS

-Målgruppen kommer att vara barn och ungdomar mellan 6 – 25 år, berättar Anders Bromée.

Projektets totalkostnad är beräknad till 4 541 500 kronor. Sökt bidrag från Allmänna Arvsfonden är 3 860 000 kronor. Ronneby kommuns andel blir 500 000 kronor. Idrottslyftet, sponsring och eget arbete beräknas till 181 500 kronor.

-Föreningens mål med detta projekt är att erbjuda en attraktiv aktivitetsyta som är tillgänglig för alla och som erbjuder möjligheter till både spontanaktivitet och till aktiviteter i mer organiserad form. Vi vill helt enkelt skapa en samlingsplats för rekreation som är generationsöverskridande och som stimulerar till ökad fysisk aktivitet och motorikträning oavsett ålder, betonar Anders Bromé.

Pengar är nu sökta från såväl Allmänna Arvsfonden som Ronneby kommun. Arvsfondens besked avgör om projektet kan genomföras.