Knepig anställningsprocess i Ronneby

I idrottssammanhang hade det kunnat refereras på följande sätt:

41 startade – ingen vann!!

Det handlar om tillsättandet av en ny Fritids- och kulturchef i Ronneby. När ansökningstiden gick ut hade 41 sökt tjänsten. Två sökande kallades till intervju. När politiker och tjänstemän sammanträdde i onsdags kväll var man eniga om att ingen av dessa ansågs hålla måttet.

I det läget föreslog Magnus Widén, kommundirektör att tillförordnade förvaltningschefen, Susanne Öström skulle få förlängd tjänstgöring. Hennes nuvarande kontrakt löper fram till årsskiftet och hon har tidigarte sagt att hon inte kan tänka sig en förlängning.

Nu har Öström efter fråga från Widén ändrat uppfattning men ställer nu krav på att bli anställd på minst två år. Hennes förklaring till detta är att hon vill genomföra förändringar och se resultatet av dessa inom förvaltningen.

Mot detta protesterade två politiker, Teo Zickbauer, s och Lena Mahrle, fp. Dessa två anser att en sådan anställning måste bli föremål för hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott. En eventuell anställning av Susanne Öström på minst två år kan inte få avgöras av kommundirektören.

Med nuvarande anställningsregler är det kommunstyrelsen som anställer förvaltningschefer, som i sin tur har fria händer att sedan anställa personal utan politisk inblandning.

Susanne Öström tillträdde tjänsten som tf Fritids- och kulturchef den 1 september.

-Detta är en lösning för sex månader framåt, berättade då kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, i denna blogg.

Susanne Öström är ursprungligen från Karlshamn där hon nu är bosatt efter ett antal cheftjänster runt om i landet. Hon är 61 år och kommer närmast från en tjänst som stadsdirektör i Landskrona.