Ronneby förstärker inom näringsliv

Ronneby kommun stärker sina insatser på näringslivssidan genom en nyanställning men samtidigt sjösätts en ny organisation.

Angelica Coleman har anställts som näringslivsutvecklare och slutar efter fyra år sin anställning som marknadschef på Ronneby Brunn. Hon tillträder den nya tjänsten i december.

Ebon Kajsajuntti som fram till nu har varit näringslivsutvecklare får ansvaret som landsbygdsutvecklare. Ett länge framfört krav från landsbygdens organisationer att få en egen utvecklare.

Torbjörn Lind är näringslivschef.