Det hållbara sjukhuset mitt i Blekinge

Presskonferensen är slut i Ronneby där eniga politiker i eftermiddag har presenterat var ett nytt hållbart sjukhus bör och kan uppföras.

Platsen är den jag tidigare beskrev – vid den östra infarten till Ronneby.

Här presenterar jag först bildmaterialet. Jag återkommer med kommentarer till förslaget som nu ska tillställas landstingsstyrelsen för behandling.

OBS! Klicka för större bild.

Ny bild

Sjukhus 1

Sjukhus 2

Sjukhus 4

Sjukhus 5