Därför köper inte Ronneby Tjärö

Tjärö är en av Blekinges vackraste öar men nu när den inte längre utgör ett populärt besöksmål håller den sakta på att förslummas. Nuvarande ägare, Madeleine och Anders Althin, vill sälja ön men har hittills misslyckats. Nu har de i sommar öppnat för en annan lösning nämligen att arrendera ut ön med fastigheter.

Många blekingar förfasar sig över att denna välkända skärgårdspärla nu håller på att växa igen och har därför uttryckt önskemål att Ronneby och Karlshamns kommuner bör köpa ön. Man vill genom detta rädda ön som en fortsatt lockande mötesplats för turister.

Det är främst genom sociala medier som många har framfört idén att de två kommunerna bör rädda ön. Dessa önskningar har naturligtvis nått fram även till kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson, som kommenterar köpkravet på följande sätt.

-Jag förstår mycket väl att kravet har uppstått, men på den här punkten är kommunallagen mycket bestämd. Eftersom Tjärö tillhör en angränsande kommun, Karlshamn, får vi helt enkelt inte genomföra ett sådant köp, även om vi hade önskat. Vi får inte heller bli delägare tillsammans med Karlshamn.

-Däremot kan jag försäkra alla att vi i Ronneby kommun noga följer den fortsatta utvecklingen och vad som händer. Vi har ett gott samarbete med Karlshamn även i denna fråga och har bra insyn. Naturligtvis har vi inom kommunen ett stort intresse av att Tjärö åter ska få liv och rörelse, betonar Roger Fredriksson.

Naturligtvis fick många blekingar stora darren när det blev känt att Bert Karlsson ville göra Tjärö och Guö värdshus till flyktingförläggningar men dessa projekt tycks nu vara glömda och planerna nergrävda.

Däremot är det trist att myndigheter som bl a Länsstyrelsen i Blekinge vilseleder människor som inte känner till det faktiska förhållandet att ön numera ligger öde. Länsstyrelsen beskriver Tjärö på sin hemsida på följande sätt:

”Tjärö är en av Blekinges vackraste öar, med mycket att upptäcka. Ön är inte större än att du kan vandra runt den på några timmar. Tag god tid på dig och upplev Tjärös rika djur- och växtliv, med många arter typiska för skärgården. Öns byggnadsbestånd utgörs av äldre hus som tidigare funnits på platsen eller ditförts. Sommartid finns betesdjur på ön.

Tjärö, som är ett populärt besöksmål, har färjeförbindelse med fastlandet. Ön är viktig för det rörliga friluftslivet med vandringsleder och rastplatser. Förutom en marina med gästhamn finns fina hällmarker och mindre vikar som är populära för båtburna gäster. Det finns badmöjligheter i vikar med sandbotten och vid klippor. På Tjärö finns restaurang och här erbjuds boende. Tältplats finns också.”  

Nu kan vi bara hoppas att politiker och tjänstemän i Karlshamn tillsammans med ägarna finner en rimlig lösning som kan rädda Tjärö för framtiden.