Tragisk situation för Ronnebys turism

Jag hoppas innerligt att politiker och tjänstemän i Ronneby kommun, inte minst i Fritid- och Kulturnämnden, nu förstår hur viktig arrangörer och allmänhet anser att turismen är. Jag tänker på den debatt som i dag utbröt när det stod klart att inga biljettbokningar skulle kunna ske genom den nystartade turistbyrån i Ronneby.

Anledningen var att nuvarande näringsidkare i Clarbergska huset där turistbyrån är inrymd skulle ta semester under vecka 30. Därmed, hade hon förklarat i mail till bl a Folkteatern, att inga biljettbokningar då skulle kunna ske.

Genast rusade en frustrerad ordförande i Fritid- och Kulturnämnden, Lena Mahrle och påstod att uppgiften inte stämde.

Senare i dag har vi av turistsamordnaren i kommunen, Jeanette Rosander fått veta att man nu arbetar för att försöka lösa problematiken med biljettbeställningar.

Det saknas en handkassa!!! Och det saknas en ”Babsmaskin” en betalkortsmaskin. En sådan lär finnas på biblioteket och den ska man försöka låna under vecka 30!!!

Så var det alltså med den sanningen. Först när Håkan Robertsson i Folkteatern reagerar och jag i denna blogg återger hans frustration, ja, då kommer politiker och ansvariga tjänstemän till skott. Det är först DÅ man inser att man kanske kan lösa problemet med biljettbokningar. Sanslöst!

Vad hade hänt om problemet inte hade ventilerats? Det kan vi bara gissa.

Återigen har det besannats att politiker och tjänstemän inte tar turistfrågorna i Ronneby på allvar. Det ska alltid behövas en debatt innan man vidtar åtgärder.

Jag förstår mycket väl arrangörers frustration med den debatt om turistfrågorna som har förekommit i vår. Inte minst förstår jag att Håkan Robertsson i Folkteatern reagerar. Han skrev i gårdagens mail till politiker och mig på följande sätt:

”Vi litar inte på någon efter alla turer med turistbyrån som Fritid och Kulturnämnden och näringslivschefen hållit på med. Det är katastrofalt!”

Kommunens ansvariga politiker och tjänstemän förstår tydligen inte allvaret och dynamiken i turismens dragningskraft och vad den bl a betyder för arrangörer av skiftande slag. Det är naturligtvis allvarligt när arrangörer inte längre litar eller tror på de besked som lämnas från kommunens ansvariga när det gäller turismverksamheten. Ännu en gång ber jag om skärpning.

Först efter en förmiddags debatt i sociala medier försöker man plocka fram såväl en handkassa! Som betalmaskin. Grattis till uppvaknandet. Trevlig fortsatt semester.