Genevekonvention avgör helikoptrars hangarplacering

Sol 1Anders Jönsson från  Sölvesborg  med ett förflutet som operativ chef för Sjöräddningssällskapet rätar nu ut en del frågetecken som gäller Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar.

Han menar att Sjöfartsverket har rätt när de säger att deras helikoptrar inte kan förvaras i militärens kommande hangar vid F 17 i Kallinge. Förklaringen finns i Genevekonventionens text som Anders berättar om i sitt inlägg här.

-Om basen för Sjöfartsverkets helikoptrar ska flyttas så bör det, enligt min mening, inte bli så långt, säger Anders Jönsson.

Jag tolkar honom på så sätt att F 17, mitt i Blekinge, är en bra placering men att det behöver byggas en ny hangar på den civila sidan av fältet. Så löser man bäst den uppkomna problematiken. Ta del av Anders Jönssons förklarande text:

Genevekonventionen måste efterlevas

”Härligt att du Bengt och kommunalrådet Roger i Ronneby m.fl. engagerar er i de blekingska räddningshelikoptrarnas framtida placering. 

Jag är som gammal sjöräddare och tidigare operativ chef på Sjöräddningssällskapet väldigt nöjd med dagens nya svenska räddningshelikoptrar och deras höga tillgänglighet. Sällskapet har som intresseförening kämpat för att få SjöV att öka antalet helikopterbaser från 3 till 5 och att minska anspänningstiden till 15 minuter.

När det gäller baseringen i Blekinge är det ur operativ synpunkt en mycket bra placering rent geografiskt. Om basen skall flyttas så bör det, enligt min mening, inte bli så långt. 

Men just en placering på militära delen av Ronnebyfältet är kanske inte en hållbar lösning på sikt. Det bryter nämligen på ett flagrant sätt mot vad som står i Genevekonventionen om placering och skydd av civila räddningsresurser och installationer. Jag tänker då närmast på de tidigare tankarna att samlokalisera med de nya planerade militära och lite dyra helikopterhangarerna på F 17. Över 200 länder har undertecknat Genevekonventionen och världen över så skiljer man nu allt mera ut det som skall skyddas vid ofred från tidigare militära samlokaliseringar.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar som nu finns i Ronneby är inte bara en kommunal, regional eller nationell resurs utan en internationell räddningsresurs som betalas med hjälp av avgifter från sjö- och luftfarten bl.a. de svenska skeppsredarna. 

Just i dagarna har SjöV och Näringsdepartementet bestämt att kommunal räddningstjänst kostnadsfritt kan dra nytta av räddningshelikoptrarna för livräddande uppdrag om de inte är upptagna med sina huvuduppgifter. Det går lite framåt varje dag. Hoppas nu bara att ”gratis inte smakar för gott” så att det bli ett överutnyttjande av helikoptrarna. Risk finns enligt min åsikt.

Efter närmare 3 års väntan med inskolning av besättningar, leverans av de nya röd/vita helikoptrarna har SjöV äntligen fått just de 7 specialutrustade räddningshelikoptrar som de så väl behöver. Låt oss slå vakt om de 2 för södra Östersjön och för hela södra Sverige som redan finns i Blekinge. Det skulle förvåna mig mycket om SjöV inte har ungefär samma syn på saken?

Anders Jönsson, pensionerad sjöräddare.

0708 100 570