Tommy Johansson slutar som förvaltningschef

Tommy_Johansson

Tommy Johansson, i dag förvaltningschef för Fritid- och Kultur i Ronneby, slutar den 31 augusti. Detta datum sammanfaller med att hans fyraåriga förordnande som förvaltningschef löper ut då. I praktiken innebär detta att han inte får förlängt i sin nuvarande roll.

Tommy Johansson berättade i dag på ett ledningsammanträde att han slutar den sista augusti, men att han blir kvar inom förvaltningen. Vilket uppdrag han får är ännu inte klart.

Hans förordnande fanns på dagordningen när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde den 25 maj. Ärendet bordlades då eftersom kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson då saknades.