Ronneby bra plats för byggnadsarbetare

Sune Håkansson är en ständigt återkommande gästskrivare här i bloggen och mestadels handlar det om befolkningstal och hur den senaste utvecklingen ter sig. En del anser att han bör ha en mer positiv inställning till de siffror som finns.

I dag gör han därför ett försök och han gör det genom att ge en del olika alternativ:

”Som bekant skriver jag en del inlägg. Ofta möter jag kritiken: Skriv mer positivt! Därför skall jag visa olika alternativ, när jag skall analysera befolkningssiffrorna för årets fem första månader. Principiellt är det en för kort tid att analysera, varför jag ibland analyserar en längre tid.

RONNEBY VÄXER

Under årets fem första månader ökade kommunens befolkning med 180 personer. Idag finns det knappast en enda ledig lägenhet (förutom i Eringsboda och Hallabro). Därav följer ett nybyggnadsbehov, båda av lägenheter och av skolor. Byggnadsarbetarna får mycket att göra!

CENTRALA RONNEBY DRAGARE PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

Hittills i år har nettoinflyttningen från utlandet till kommunen varit 224 personer. Antalet utlandsfödda har ökat med 1500 personer på något år. Utan denna inflyttning hade centralorten varit öde.

Det är Ronneby tidigare församling (Ronneby plus Kallinge) som drar. Endast sex personer från utlandet valde övriga tidigare församlingar.

OPTIMISM I CENTRALA RONNEBY

Optimister skaffar sig barn. 91 barn har fötts i Ronneby tidigare församling, 19 barn i övriga delar av kommunen. I förhållande till folkmängden är det mer än dubbelt så höga födelsetal i Ronneby-Kallinge.

Min tanke var att sprida statistiken för de första fem månaderna 2015. För kommunen redovisas en befolkningsökning på 180, 110 födda samt invandringsnetto på 224. Ronnebyborna själva flyttar bort, minus 23. På församlingsnivå:”

Befolkningsförändring    Födda   Utlandsnetto

Backaryd                  1                                    2                 7

Bräkne-Hoby           6                                    4                  5

Eringsboda           -11                                    4                  0

Öljehult                 – 8                                     2                  0

Edestad                  1                                     2                  0

Förkärla                  1                                     1                  0

Listerby                   -28                                  2                  0

Hjortsberga              -8                                   2                   0

Ronneby förs.       231                                  91                 218

”Kommentaren: Eringsboda och Öljehult slår bottenrekord. Födelsetalen är alarmerande utanför Centrum, i synnerhet i Bräkne-Hoby.”

Sune Håkansson