Svensk standard för äldreomsorg

SPF Seniorerna har tillsammans med ett femtiotal andra aktörer varit med och tagit fram en svensk standard för kvalitet inom äldreomsorgen. Socialdepartementet gav redan 2012 uppdraget till SIS, Swedish Standard Institute. Nu är äldrestandarden klar och det är dags att sprida kunskapen om den och påverka så att den används i våra kommuner.

Ola Nilsson, folkhälsoansvarig inom SPF Seniorerna förklarar i stort vad ”Äldrestandarden innebär:

”Äldreomsorgen är en komplex och regelstyrd värld med lagar, förskrifter och riktlinjer som ska följas. Standarden blir en vägvisare för att underlätta och möjliggöra en överblick över denna värld. Här är det inte bredden på sängen eller avståndet mellan handfat och toalett som standardiseras. Det är en tjänstestandard som är den första i sitt slag och nyskapande genom att det är kvaliteten i verksamheten ur ett personcentrerat perspektiv, d v s med den äldre i centrum, som beskrivs.

Äldrestandarden med titeln ”Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende”, innehåller tre huvudavsnitt. Avsnitten behandlar krav på verksamheten från mjuka värden som bemötande, integritet och trygghet till verksamhetens organisation, struktur och bemanning. Slutmålet med standarden är en ökad trygghet och delaktighet för den äldre samt att underlätta kvalitets- och förbättringsarbetet inom äldreomsorgen – både inom kommunala och privata verksamheter.

Nu när äldrestandarden är klar är det öppet för alla som vill och är intresserade att ta del av dokumentet. SPF Seniorerna och andra pensionärsorganisationer har en viktig uppgift i att trycka på kommunen att använda standarden.”

Äldrestandarden laddas ner via SIS hemsida och är gratis. Du hittar den här: www.sis.se/tk572