Ett bidrag som avslöjar synen på SD

En bidragsansökan från Kallinge Folkets Hus kan få långtgående följder när ledande politiker nu ställs inför ett svårt (?) val. Frågan gäller: är Sverigedemokraterna ett främlingsfientligt parti? För vissa är detta ett enkelt svar men för andra är det inte lika enkelt att svara. Men nu måste politikerna i Ronneby ta ställning.

Debatten har redan börjat när Sune Håkansson blir först ut att lufta såväl ekonomisk redovisning i Kallinge Folkets Hus som reglerna för kommunalt bidrag. Lätta på trycket och tyck till även du.

SKALL FOLKETS HUS I KALLINGE FÅ KOMMUNALT BIDRAG

Folkets Hus i Kallinge är en på sitt sätt livaktig förening. 321 uthyrningar, med 12 000 besökare, är inte illa. Troligen är antalet besökare högre än så. Seniordanser med 5 besökare låter inte så imponerande. Bättre besökstal  var det när vi vaccinerades mot influensa. Då kom 500 personer.

Nåväl: förra året fick föreningen 195 000 kronor i bidrag från kommunen. Hyrorna gav 109 000 kronor.

Lite anmärkningsvärt anges intäkterna från servering till 1 318 kronor, kostnaderna till 4 005 kronor.

Räntekostnaderna anges till 19 629 kronor. Lite konstigt, måste påpekas. Några skulder redovisas inte!

Förklaringen är, på sitt sätt, enkel. Tillgången Fastighet redovisas inte. Hur många andelar, som det egentligen finns, redovisas inte. Skulden på fastigheten redovisas inte. Att vår Fritids- och Kulturnämnd godkänt detta är besynnerligt. Bokföringen har sedan flera år  inte alls överensstämt med gängse regler.

Det skall sägas: Att läsa årets balansräkning övergår mitt förstånd. Jag förstår inte att revisorer, och föreningens årsmöte, kan godkänna dessa handlingar.

Om Fritids- och kulturnämnden godkänner det hela, så får man hänvisa till ”hävd”. Har man godkänt tokigheter i åratal, får man väl fortsätta.

PROBLEMET SVERIGEDEMOKRATERNA

Som lök på laxen blir nu Sverigedemokraterna ett problem, för Kallinge Folkets Hus och för Ronneby kommun.

Min tolkning är att reglerna för lokalägande föreningar, som har kommunalt bidrag, skall hyra ut till alla föreningar. Annars får man inget kommunalt bidrag.

Det finns ett undantag. Man får inte hyra ut till främlingsfientliga föreningar. Gör man det, så får man inte något kommunalt bidrag.

Sverigedemokraterna i Ronneby har ansökt om att få hyra Kallinge Folkets Hus för medlemsmöten. Svaret kom omgående. Styrelsen har beslutat att inte hyra ut våra lokaler till främlingsfientliga partier då det går emot allt vad Folkets hus står för.

Där kommer problemet för Ronneby kommun. Är SD främlingsfientligt? Om svaret är JA, skall Kallinge Folkets Hus ha kommunalt bidrag (rimligen med kravet att man först rättar till sin bokföring). Är svaret NEJ, skall föreningen inget bidrag ha.

Rimligen är det kommunfullmäktige, som skall ge svaret.

Det här är en fråga, som berör många av landets kommuner. De har kringsvid samma skrivning.

Sune Håkansson

 

2 svar på ”Ett bidrag som avslöjar synen på SD

 1. Nej nu är det dax att lyfta blicken från
  skospetsarna och höja blicken för att se hur det står till i lilla Sverige.
  Jag vill leva i ett land med bra läkarvård, en under bar äldreomsorg där det respekt och valmöjligheter till ett värdigt liv går som en röd tråd, skolor med lagom stora klasser där barn och ungdomar trivs och har allt stöd som behövs.
  Ja listan kan göras hur lång som helst.
  Om det innebär att jag är rasist när jag vill ha en ansvarsfull invandring som gör att vi kan ta hand om alla som bor i Sverige och de som kommer att flytta hit då får man kalla mig för rasist.

 2. Sverigedemokraterna Ronneby har lämnat in nedanstående motion till Ronneby kommun, då vi anser att Folkets Hus och Parker inte uppfyller kraven för att få kommunala bidrag. Då man utesluter ca 20 % av Sveriges befolkning från att hyra deras lokaler och öppet går ut och uppmanar sina medlemsföreningar att inte hyra ut till Sverigedemokraterna, då uppfyller man inte kraven på att vara öppna för alla. Styrelseordförande Annika Nilssons snack om att alla människor är välkomna och självklart lika mycket värda, klingar ganska falskt!

  Sverigedemokraterna Ronneby·
  Motion angående bidrag till Folkets hus i Kallinge.

  Styrelsen för Kallinge Folkets hus har sökt bidrag hos Boverket för renovering av sin fastighet Kallleberga 8:21
  i Kallinge. Den totala kostnaden för renoveringen är beräknad till 3 miljoner.
  För ett positivt beslut från Boverket krävs att kommunen åtar sig att medverka i finansieringen av projektet
  med minst 30 procent.
  Fritid- och kulturnämnden beslutade på nämndens sammanträde 2015-05-13 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Fritid- och kulturnämnden ställer sig samtidigt positiva till Kallinge Folkets Hus intentioner
  att rusta upp och renovera en funktionell byggnad.
  Redan på detta nämndemöte ifrågasatte vi Sverigedemokrater om det verkligen är att betrakta som allmänna samlingslokaler. Skulle t.ex vi Sverigedemokrater kunna hyra denna lokal?
  Det var mötets allmänna uppfattning att det inte skulle vara något hinder.

  Går man in på ”nätet” och läser vad Calle Natthanson, (vd för Folkets Hus och Parker) skriver 2014:
  ”Vi uppmanar våra medlemsföreningar att inte hyra ut sina lokaler till partier som Sverigedemokraterna”
  Annika Nilsson (styrelseordförande Folkets Hus och Parker) skriver i samma meddelande:
  ”Beslutet att inte upplåta våra lokaler till främlingsfientliga rörelser är en viktig markering som visar att vi värnar om ett öppet samhälle där alla människor är välkomna och självklart är lika mycket värda”

  Sverigedemokraterna i Ronneby har ingen egen lokal och har planerat in ett antal medlemsmöten.
  Efter att förgäves försökt ringa Kallinge Folkets Hus skickades ett mail till dom 2015-05-18 med förfrågan om att få hyra lokalen. 2015-05-21 fick vi besked via telefon att styrelsen skulle ta upp vår förfrågan och därefter återkomma med besked. 2015-05-27 fick vi via mail följande besked:
  ”Hej styrelsen har beslutat att inte hyra ut våra lokaler till främlingsfientliga partier då det går emot allt vad
  Folkets Hus står för”
  Detta innebär att ca 20 % av befolkningen är utestängda från Folkets Hus, vilket gör att man knappast kan kalla dessa
  lokaler för allmänna.
  Under dessa förutsättningar yrkar Sverigedemokraterna i Ronneby på att:

  Ronneby kommun EJ beviljar några bidrag till Kallinge Folkets Hus

  Ronneby 2015-05-27

  Christer Leksell Nicolas Westrup
  Ordförande Gruppledare
  Sverigedemokraterna Ronneby

Kommentarer är stängda.