Försökte genomföra olagligt fullmäktige

KF k-a

Ledamöterna i Karlskrona fullmäktige blev i dag, torsdagen den 21 maj, efter lunch utsatta för ett riktigt dumtest.

Den politiska ledningen ville testa hur det var med kunskapen och hur vakna ledamöterna var. På annat sätt kan jag inte tolka det uppenbara försöket att genomföra ett olagligt sammanträde med fullmäktige.

Det var tillbyggnaden av arenabygget i Rosenholm som skulle avgöras. En affär med ett lånebehov på 75 miljoner kronor. Uppgörelsen mellan kommunen och Karlskrona HK blev klar bara timmar före sammanträdet. Handlingarna måste vara ledamöterna tillhanda en vecka före ett sammanträde.

Nu blev det två kvinnor – Sophia Ahlin, m och Sofia Bothorp, mp som fick bära hundhuvudet med att ifrågasätta mötets laglighet. Efter deras inlägg ajournerades sammanträdet en kvart. Man ville efterhöra kommunjuristens syn på tilltaget. En fråga som borde ha ställts i god tid före sammanträdet.

Beslutet efter pausen blev att sammanträdet i dag ställdes in och ska återupptas först den 3 juni. Ett beslut som fick ledningen för Karlskrona HK att bokstavligt talat gå i taket.

-Vi tvingas nu spela tre till fyra matcher på en byggarbetsplats. Det här är bedrövligt skött, var kommentaren från det hållet.

På bilden ovan ser du pausskylten från fullmäktige i Karlskrona i dag. Skylten släcks först den 3 juni klockan 13.