Vad har vi för debattklimat?

Svallvågorna efter partiledardebatten i TV rullar vidare. Naturligtvis är det vice statsministern Åsa Romsons grodor som ger kraft. Men vad handlar egentligen debatten om?

Jag kan på intet sätt försvara Romsons grodor men tycker ändå att debatten i det här fallet har grovt missat sitt mål.

Svenska Dagbladet sätter fingret på detta i ett försök att åskådliggöra hur snett det kan gå genom följande citat.

Åsa Romson: Förlåt, men drunkningarna i Medelhavet är det nya Auswitch.

Alla andra: Så säger man inte!

Åsa Romson: Förlåt, zigenarna råkade värre ut i det gamla Auswitch.

Alla andra: Så säger man inte!

Åsa Romson: Förlåt, romerna råkade värre ut i det gamla Auswitch.

Gunilla Brodrej: Det heter Auschwitz.

Ingen: Så här stoppar vi drunkningarna i Medelhavet.