Uppsnappat i Ronneby stadshus

Förra blogginlägget var ett aprilskämt men ändå ytterst nära sanningen. Men nu är det åter vardag och jag håller mig till sanningen så långt det bara är möjligt.

 Det rör på sig i organisationen. Personal byter tjänster.

En av de mest omtalade – inom huset – är  Boel Forslund, rektor vid Kallingeskolan, som ska byta arbetsort och även inriktning. Hon förblir rektor men ska framöver basa för Blekinge Naturbruksgymnasium i Bräkne-Hoby.

Därmed byter hon flygbuller mot betydligt hovsammare (!) hästgnägg.

Tittade och lyssnade på senaste fullmäktige. Sune Håkansson, Ronnebypartiet, hade studerat de kommunala bolagen och hade en del påpekanden.

Bl a fick vi skattebetalare veta att det fortfarande finns fallskärmar kvar som i utfällt läge kan ge brukaren av densamma en del kulor. I senaste fallet (hoppas att det var det sista) var det avgående vd:n i Ronnebyhus, Sven-Olof Klasson som hade blivit belönad med en milöjon kronor enbart för att han slutade.

Jag kommer ihåg Klasson speciellet för hans envisa kamp för att tillskansa sig en bättre lön. Hans kamp varade i fyra år innan han våren 2014 fann för gott att ge upp. Så här sa han till massmedia när han bestämt sig för att sluta:

– I mitt kontrakt finns en klausul att vd:n ska ha löneutveckling enligt samma grunder som övriga tjänstemän på företaget. Men det har styrelsen inte lyssnat på, hävdar Sven-Olof Klasson.
– Jag tröttnade efter fyra år och har nått vägens ände.

Nu blev det då ändå till slut lite plåster på såren.

 Sune Håkansson kommenterade också Miljöteknik och dess hantering av IT-bredband som innebär en förlust på nära fyra miljoner kronor.

– Något förslag till en långsiktig lösning har inte visats. När kommer den, frågade han utan att få svar.

– Att höja avgiften med 45 procent är väl knappast möjligt, svarade han delvis själv.

Han hade nåtts av intressanta siffror från Tving som visar att man kan få ROT-avdrag vid nyinstalleringar. Därför kan man där erbjuda fiberanslutning för mindre än 9000 kronor. Hur är det här? Kanske har Miljöteknik något att lära.

Erik Ohlsson, v,  var påläst och visste att ROT-avdrag godkänns för sådant arbete.

Så vem vet, det kanske blir fart nu även på Ronnebys bredband?!