Skall gränsbygden avfolkas?

Sune Håkansson har studerat befolkningssiffror och när det gäller flera gränsförsamlingar (Blekinge-Småland) noteras nu de lägsta befolkningstalen på tre århundraden.

”Under 2014 steg befolkningstalen i många kommuner. Förklaringen är entydig: Invandringen!

Mer i det dolda fortsätter befolkningsminskningen i många församlingar (i vissa fall tidigare församlingar). Ett exempel är gränsbygderna mellan Småland och Blekinge. Här är idag befolkningstalet det lägsta på tre århundraden.

Bland de blekingska gränsförsamlingarna redovisas absoluta bottennoteringar för Ringamåla, Öljehult, Eringsboda, Sillhövda och Flymen. En bit från smålandsgränsen ligger Åryd och Bräkne-Hoby, även där absoluta bottennoteringar. Backaryd hade befolkningsminskning under 2014, men befolkningstalet var något lägre 2012.

På smålandssidan redovisar Södra Sandsjö och Långasjö de lägsta befolkningstalen någonsin i modern tid. En bit från gränsen ligger Linneryd och Algotsboda, även där bottennoteringar. Älmeboda hade en befolkningsökning med 2, mest beroende på ett ovanligt högt födelsetal.

Vad göra?

Befolkningsminskningen gäller till stora delar de unga. Därför kan befolkningsminskningen fortsätta. De förväntade födelsetalen är avsevärt lägre än dödstalen. Därtill kan det vara så att en del unga egentligen vill flytta till storstaden, bara de kunde få bostad där.

På hemmaplan finns stundom jobb, som man inte vill ha. Varför utförs exempelvis plantering av skog ofta med utländsk arbetskraft?

Invandring

Om vi vill ha en befolkningsökning i gränsbygderna, är sannolikt en invandring den enda lösningen. På flera ställen finns faktiskt tomma bostäder.”

Sune Håkansson

Johannishus