Politisk flathet leder till lagbrott

Jag kan inte släppa tanken på det som sker i Karlskrona socialnämnd som inte kräver att få de 15 miljoner som krävs för att leva upp till vad sociallagen kräver.

Socialförvaltningen har angett att det krävs 40 miljoner kronor extra detta år. I höstas fick nämnden besked att förvaltningen får 25 miljoner extra, men det täcker endast fjolårets underskott.

När Björn Fries, v, på senaste sammanträdet ville att nämnden skulle begära behövliga 25 – 30 miljoner, ja, då röstades han ner av majoriteten som består av s, c och fp. Moderater och Kristdemokrater la ner sina röster.

Där har du problematiken i starkt koncentrat. Begärs inte pengarna kommer socialens personal att bryta mot lagen när de inte kan uppfylla uppkomna behov. Det var detta budskap som Björn Fries tog upp men som röstades ner.

Naturligtvis är beslutet för mig som står utanför det politiska spelet helt obegripligt. Fries anser i en intervju att det är blockpolitiken som är boven i dramat och det är det säkert också men inte enbart.

Jag vill hävda att ett beslut i Karlskrona socialnämnd av detta slag vittnar om en politisk flathet som saknar motstycke. Politiker är valda för att ta såväl populära som obekväma beslut. I det här fallet behövs ca 15 miljoner och naturligtvis måste då något annat stryka på foten, men sådana obekväma beslut vågar många ledande politiker inte ta.

I stället skjuter politiska motståndare till vänsterpartisten Björn Fries in sig på att hans agerande bottnar i populism och att ett f d kommunalråd vill bli uppmärksammat. Att sådana beskyllningar har framförts har Fries berättat i bl a sociala medier. I det läget har sociala problem och människors tillkortakommande inte en chans. Inte heller tar sådan politisk sandlådementalitet hänsyn till att social personal blir till lagbrytare.

Nu är det hög tid att Karlskrona kommun, liksom många andra kommuner, ser över vad som kan tas bort i den kommunala verksamheten för att kunna leva upp till lagen.