Ska föreningar vakta Ronneby sporthall?

Jag tar mig för pannan och tror att jag drömmer. Det gäller upprepade inbrott och förstörelse i Ronneby sporthall.

Spektaklet i hallen har orsakat inte bara merarbete för flera föreningar utan också dragit med sig kostnader för återställande av det sönderslagna.

Det är när förvaltningschefen, Tommy Johansson, som i besparingssyfte tog bort vaktmästarna kvällstid nu förklarar för media att han funderar på att installera larm, som jag upplever alla tokigheters tokighet personifierad.

Tommy Johansson var tämligen ny på posten som förvaltningschef för Fritid- och Kultur när han ville visa snabba resultat och besparingar. Att plocka bort vaktmästarna på kvällstid i sporthall och simhall var hans snabba åtgärd.

I det läget utrustades klubbledare med en eller flera taggar (en digitaliserad nyckel) som fungerar på de tider som förerningen hyr en lokal. I samma stund, som ledarna utrustats med taggen, blev de också ansvariga för vilka som släpptes in i sporthallen. Naturligtvis slank det då också in folk som inte kom dit för att träna.

Ledare har för mig berättat hur de t o m har blivit hotade av  ungdomar som bara suttit i trappor och på andra platser i sporthallen. Nu efter upprepade inbrott och förstörelse har polisen fastslagit att personer dröjer sig kvar i utrymmen och gör sig skyldiga till inbrott och förstörelse.

En klubbledare berättar att han blev hotad när han på avstånd följde en kille som uppenbarligen hade andra syften med besöket än att träna.

– Jag fick en knytnäve uppkörd i ansiktet åtföljd av kommentaren: ”Har du problem eller…

Det kan inte vara rimligt att klubbledare, som hyr lokaler för träning, ska behöva agera vaktmästare eller ordningsvakt och utsättas för hotelser när de försöker avhysa icke behöriga. Kommunen tar ut hyra och därmed måste det också ingå service i form av vaktmästare.

Antalet vaktmästare i Fritid- och kulturförvaltningen har också minskat drastiskt, vilket har fått till följd att klubbledare vid helger fått ett telefonnummer att ringa om behov av vaktmästares ingripande har ansetts påkallat. Väntetiden har många gånger blivit lång.

När nu samma förvaltningschef vill reparera skadan efter inbrott och förstörelse, på grund av borttagna vaktmästare, har han inte sparat ett öre. Nu föreslår han att larm ska installeras men har hittills inte lyssnat på föreningarna som kräver att personal finns på plats kvällstid.

Nej, Tommy Johansson, gör om och gör rätt.

Ett svar på ”Ska föreningar vakta Ronneby sporthall?

  1. Ja det är ett j-la ofog. Ingen hyfs, ingen uppfostran tycks det vara. Snorungar.// Ledare.

Kommentarer är stängda.