Dynapac i Karlskrona säger upp 58

Samtliga visstidsanställda/korttidsanställda, 58 stycken, sägs upp och måste lämna Dynapac redan den 1 mars.

Anledningen till de drastiska uppsägningarna är vikande orderingång från USA, Ryssland och Australien.

Informationen gavs till de anställda vid 12-tiden i dag och naturligtvis är nu oron stor bland fast anställd personal. Även övertidsstopp har införts vilket inte gör personalen mindre orolig.