Sämsta politiska bortförklaringen

När jag i torsdags lyssnade till debatten i Karlskrona fullmäktige upplevde jag ett svårslaget politiskt bottennapp. Det var när socialnämndens ordförande, Ingrid Hermansson, c, sa att – ”om jag hade fått frågan hade jag ställt upp på presskonferensen för att svara på frågor om den kritik som  inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktat mot socialnämnden i Karlskrona.”

Vad menade hon? I dagens Sydöstran kom förklaringen och det var Ingrid Hermansson som avslöjade bakgrunden till att varken hon eller någon annan politiker hade ställt upp på presskonferensen:

– Informationsenheten bestämde i måndags vilket upplägg som var lämpligast. De ville hantera det så här.

I klartext betyder detta att tjänstemän på informationsenheten i Karlskrona kommun bestämmer när politiker ska få uttala sig eller inte. Är detta sant är det årets mest anmärkningsvärda avslöjande.

Inte heller blir det bättre av att kommunalrådet, Börje Dovstad, fp, i dag till SVT Blekingenytt säger:

– Det togs ett beslut (av informationsenheten) att politiken inte skulle närvara vid presskonferensen och det förhåller jag mig till. Det finns en delegationsordning och den måste man ha respekt för.

Naturligtvis är såväl Ingrid Hermansson som Börje Dovstads bortförklaringar av grövsta och sämsta slaget.

Ingen delegationsordning eller tjänstemannabeslut i världen kan frita politiker från att fullfölja sitt ansvar i en så viktig och allvarlig fråga som det gäller i detta fall. Det handlar om ett riksbekant mord på ett barn och när allvarlig kritik riktas mot Socialnämnden i Karlskrona är det inte tjänstemän på en informationsenhet som ska ta beslut om vem som ska svara på frågor.

 Naturligtvis är det alltid politiker som är ytterst ansvariga. Det finns undantag då politikerna måste visa moral – och mod – och bortse från delegationsordningar vars uppgift ofta är att göra det bekvämt för politikerna. Tala om tjänstefel, felaktigt beslut dessutom som visar på en extremt nonchalant inställning, vilket också folkpartisten Karin Månsson med all tydlighet påtalade vid samma fullmäktige.

Karlskrona kommun som redan nu är föremål för två polisiära utredningar borde vid det här laget lärt sig vad som bör gälla.

Ett svar på ”Sämsta politiska bortförklaringen

  1. I en delegationsordning är det den politiska ledningen som delegerar arbetsuppgifter till tjänstemännen i den organisation politikerna i en lagstadgad nämnd som socialnämnden ska leda. Jag har på annat ställe påmint om den gamla TV-serien ”Javisst herr minister” i diskussion om det Karlskrona jag inte bor i. TV-serien var komedi och fars, vilket social omsorg inte ska vara. Självklart måste politiker ha deltagit i ”Informationsenhetens” beslut om taktik inför mötet med media.

Kommentarer är stängda.