Ronneby kommun ska inte äga krogar

Mitt inlägg på bloggen i går om en upphandling som gäller Karön och Ekenäs skapade en intressant debatt på Facebook. Deltagarna är överens om att det behövs ett helhetsgrepp och totalansvar för att på rätt sätt skapa bra förutsättningar för denna del av turistnäringen i havsbandet.

Kommunen är inte rätt ägare och ska inte heller äga anläggningar av detta slag, anser debattörerna. Inte heller ska det vara en kommuns uppgift att subventionera vissa näringsidkare, vilket nu sker i flera fall inom kommunen.

Frågan ställs också om kommunens upphandlare har rätt kunskap och bakgrund för att fatta rätt beslut om vilken entreprenör som är bäst.

Här följer några av de intressanta inläggen:

 Ola Andreason Det är på tiden att kommunen tar sig i kragen och tänker lite långsiktigt och på hur man skall öka turismen. Lägg 20milj. på Ekenäs och Karön samt se till att det är rätt personer son sköter driften. Det var ju på god väg förra sommaren. Men kommunen måste ta sitt ansvar och se till att man kan tanka och upprusta området. Satsa rätt så kommer pengarna tillbaka ganska fort. Fråga, skall det vara en krögare eller folk från turistnäringen som skall driva det?

 Agneta Åhrberg Är det en upphandling i sex skilda delar där olika näringsidkare lägger anbud på en eller flera delar av upphandlingen? De som kan driva en restaurang kanske är mindre villiga att lägga anbud på drivmedel, brygghantering och båttrafiken? Underhållet av fastigheten må åvila fastighetsägaren.

Ola Andreason Det måste finnas någon som tar totalansvaret för att det skall fungera.

Agneta Åhrberg Det låter lite som tulipanaros för mig. Har vi någon så stor entrepenör, företagare, som kan klara all den form av skilda verksamhetsarter? Kanske är det så att kommunen inte ens bör vara ägare??

Ola Andreason Allt hänger ihop för att man skall kunna få lönsamhet i det. Man kan inte bryta ut smådelar som gästhamn, kiosk eller båttrafiken. Man måste använda samma personal till flera uppgifter

Ola Andreason Det är inte frågan om att vara stor entreprenör utan rätt person med rätt inställning.

Agneta Åhrberg Den ”rätta” personen måste ha ett stort fritt kapital, för att kunna genomföra det hela enligt ditt förslag.

Ola Andreason En annan fråga som jag ofta stöter på: Vad har upphandlaren på kommunen för kunskap och bakgrund för att i detta fallet ta rätt beslut om vilken entreprenör som är bäst? Nyfiken.

Agneta Åhrberg F’låt om jag misstog ditt ”helhetsförslag” som ett förslag. Kommunen har inte den kunskapskompetens som krävs och är måttligt intresserad av att använda skattepengar till en så stor verksamhet som krävs för att behålla enheten. Kanske någon större (kapitalstark) intressent kan gå in som ägare för alla ”sex delarna”? Då är det möjligt att ha en arbetsgivare som sysselsätter anställda på olika arbetsplatser.

Bo Johansson Problemet är väl att kommunen inte får lönsamhet. Man kan aldrig ”få hem” 15 milj därute.

Agneta Åhrberg Nu ska ju kommuner inte vara ”lönsamma”, i meningen vinstdrivande, utan bara få täckning för sina kostnader. Ett sätt att hålla de kortsiktiga kostnaderna nere är väl att dra in på underhållet. Vilket långsiktigt innebär ökade kostnader förstås. Den ekvationen talar för att en större kapitalstark entrepenör bör ta över. Då är vinsten/överskott ett krav och avsättningar kan göras till kontinuerligt underhåll. Anställda kan växla mellan olika arbetsuppgifter hos en och densamma arbetsgivaren, utan att kommunen är engagerad mer än i tillsynsfrågor.

Bo Johansson Å andra sidan så strider det mot lag, etik och moral att subventionera vissa näringsidkare.

Agneta Åhrberg Jo, men det handlar väl inte om att ”subventionera vissa näringsidkare”!! Det handlar om att få kapabla näringsidkare som kan äga och driva verksamheten som krävs för att bevara hela området. Kommunen är uppenbart inte rätt ägare och driftsansvarig. Stället förfaller och innebär både kort- och långsiktiga förluster för kommunen. Det innebär en större långsiktig risk än att en skicklig entreprenör kan ta över ägar- och driftansvaret.