Ronneby tvingas höja vattenavgiften?

Kommunala energibolaget i Ronneby, Miljöteknik, är på jakt efter färskt vatten.  Ett markområde norr om F 17 och strax söder om Karlsnäsgården är mest intressant i dag. Det handlar om samma markområde som man tidigare pekat ut som lämplig plats för en motorcrossbana. Nu pekar allt på att detta projekt inte längre är aktuellt i detta område.

Att hitta färskt vatten hastar och det handlar om betydande summor som Miljöteknik vill undvika för framtiden. Ändå är det mycket som talar för att det blir konsumenterna som får betala med höjda vattenavgifter.

vattenkran

Bakgrunden är det larm som kom i december i fjol att man funnit höga halter av den förbjudna kemikalien PFAS i dricksvattnet som hämtas från brunnar i Brantafors. Vattenverket i detta område hämtar vatten ur fyra brunnar vilka samtliga stängdes för en period. Två av brunnarna har sedan en tid tillbaka börjat användas igen men är nu utrustade med kostsamma kolfilter. Det är denna avgift på ca 40 000 kronor per månad Miljöteknik nu vill undvika när man letar efter färskt dricksvatten norr om F 17.

Den hälsofarliga kemikalien PFAS (Poly- och Perfluorinerade alkylsubstanser) har förekommit i bl a det brandsläckskum som har använts vid F 17 i Kallinge.  Det är främst abonnenter i Kallinge, Bredåkra, Hasselstad, Djupadal och delar av Norra Hulta som har druckit av det förgiftade dricksvattnet. Omfattande prover har också tagits på barn i Kallinge som uppvisat förhöjda halter av perfluorerade alkylsyror i blodet jämfört med barn i Ronneby.

Enligt experter vid Arbets- och miljömedicin orsakar ämnena inte några akuta förgiftningstillstånd. Det finns heller ingen anledning att misstänka att barnen i framtiden ska få sjukdomar orsakade av syrorna, säger samma myndighet.

Miljöteknik använder i dag endast två av fyra brunnar vid vattenverket i Brantafors. Dessa två är utrustade med kostsamma kolfilter.

När man nu letar vatten norr om F 17 är det för att återfå samma kapacitet som före vattenverkets stängning men också för att slippa höga reningskostnader. Men borrning efter nya brunnar kostar också en betydande slant så räkna med höjda vattenavgifter i Ronneby. Vattenavgifter som jag anser borde belasta staten med tanke på hur viktig flygflottiljen F 17 i Kallinge är och vars verksamhet anses bära skulden till utsläppen som inneburit att ett tämligen nybyggt vattenverk tvingas gå med endast halv kapacitet.