Politiker faller på eget grepp

Riv 2

Jag läste i gårdagens twitterflöde att en toppolitiker i Blekinge nu ansåg att han hade semester. Detta torgförde han när det endast återstår ca 7 veckor till valet! En politiker med den inställningen ska nog fortsätta att semestra – även efter valet!

Dessvärre tycks han inte vara ensam i sin uppfattning. Blekingska politiker lever i tron att det räcker med en två veckor lång valkampanj för att bli vald.  Är vi väljare verkligen så flata och dåliga på att ställa krav så att vi godkänner ett sådant tänkande?

Ledande politiker har i alla tider försökt göra gällande att de aldrig har semester. Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag och det gäller dygnet runt, har de förkunnat. Detta har dock inte alla politiker levt upp till.

Jag har under mina 50 år som aktiv journalist inte sällan konstaterat att den dygnetrunt-uppfattningen inte gällt många kommunal- eller landstingsråd. Inte minst deras äkta hälfter har fungerat som effektiva ”brandväggar”. Men det var på den tiden när vi radiojournalister ansåg att vi hade en skyldighet att servera färska nyheter även på morgnarna. Vi ringde helt enkelt upp ledande politiker och bad om kommentarer mellan 5 och 6 på morgnarna. Så viktiga nyheter tycks inte finnas i dag.

Nu skriver politikerna själva och det gör de på sociala medier – Twitter och Facebook.  De levererar snabba, korta referat från sina sammanträden och under sittande möte uppstår inte sällan små minidebatter mellan debattörerna som inte längre har repliktid i det pågående mötet.

I det här fallet är sociala medier bra. Nu kan inte längre politiker, som gjort tvivelaktiga uttalanden och mötts av kritik, hänvisa till att de blivit felciterade av en journalist. Det falskspelet har minskat i omfattning men det lever fortfarande kvar.

När politiker numera i sociala medier skriver och uttrycker sina innersta tankar, som de förmodligen aldrig skulle ha yttrat i sällskap med en journalist, är det en välkommen utveckling. Nu finns ingen journalist som budbärare. Nu faller sådana politiker på eget grepp och det är givetvis bra.

Så när politiker som Centerpartiets toppkandidat, Petronella Petersson i Blekinge ger uttryck för sin trångsynta och felaktiga syn på ”judarna” som folkgrupp blir hon genast och med all rätt effektivt ”avklädd” av BLT:s politiska chefredfaktör, Sylvia Asklöf Fortell.

I tidningens huvudledare den 25 juli med rubriken ”När fördomar blir sanningar” behövde därför Sylvia endast citera vad Petronella själv hade uttryckt på en länk på Facebook som handlade om krisen i Mellanöstern.

Sociala medier är som sagt bra. Äntligen måste politiker verkligen stå för sina innersta tankar. Där finns ingen journalist att gömma sig bakom.

I sociala medier tar ledande politiker semester när valrörelsen borde vara som hetast. Avklätt och naket när vi väljare vill veta vad deras politik ska innehålla för de kommande fyra åren.