Öppnad Ronnebyå engagerar många

DSC02430

Nu är sommaren här och snart är det val!

Allt fler ansluter nu till vår  kamp för att öppna Ronnebyån. Vi vill få bort betongklumpen (bron) vid Ronneby hamn. Redan i dag har mindre båtar svårt att ta sig upp i Ronnebyån på grund av högt vattenstånd. Att ta bort bron är en billig investering som Ronneby kommun kan genomföra och därmed åstadkomma en turistattraktion av stort värde.

Nu har också Kristdemokraterna vaknat. Det är Willy Persson som i en motion önskar att kommunfullmäktige ska utreda frågan om bron vid Ronneby hamn. Han föreslår att en klaffbro skulle vara det bästa alternativet för att få fart på besöksnäringen som i dag är hämmad av att båtar inte kan ta sig upp i ån till bl.a. Ronneby brunn.

Ett bra förslag som visar att Willy Persson har lyssnat till våra argument sedan drygt ett år tillbaka.

 

DSC02338

Tidigare har Ronnebypartiet föreslagit att en Kust- och Skärgårdsutredning tillsätts som bör få till uppgift att öka Ronnebys attraktivitet som kust- och skärgårdskommun.

Även det partiet föreslår att bron vid hamnen ska byggas om till en öppningsbar bro.

Enskilda moderater har uttalat sig vara positiva till en öppning av samma hamnbro men partiet har ännu inte uttalat sig officiellt i frågan.

Fler partier är välkomna att ansluta.