Ett politiskt haveri – framtidens sjukvård i Blekinge baseras på ett naivt förhållande till mandatet

På måndag tänker socialdemokrater, miljöpartister och kristdemokrater trotsa igenom ett beslut utan vederhäftigt underlag. De vill inte, kan inte svara på de frågor som har ställts.

Majoriteten väljer att lappa och laga de två sjukhus som finns utan att veta vad 3,5 miljard kan räcka till. Så får bara inte skattemedel användas. Det anser allt fler blekingar som i dag skäms över hur hela sjukhusfrågan hittills har skötts.

Fram till måndag tänker jag publicera egna och andras synpunkter på det som mot bättre vetande håller på att inträffa.

Här ett intressant inlägg från Jonas Svensson:

”Det är synd om Blekingar, när maktfullkomlighet kombineras med rädda tjänstemän.

Ett politiskt haveri -framtidens sjukvård i Blekinge baseras på ett naivt förhållande till mandatet.

Jag har följt sjukhusfrågan i Blekinge under några år. Jag har sett brevkommunikation från politiker som beklagar partikollegors beteende, jag har sett tjänstemäns ignorans mot bättre vetande. Partipiskan har försenat en politisk process som brukar leda till nogsamma utredningar och fattade beslut.

 I Blekinge har jag sett starke man besluta i allas namn, redan innan någon utredning gjorts, om hur en bra sjukvård skall organiseras. Jag har också sett en djärv opposition samla de djärva och moderna politikerna under en nykter önskan -om varför man inte skall utreda som brukligt, i världen utanför Blekinge.

Stora investeringar med offentliga resurser kräver fingertoppskänsla och faktabaserat kunskapsunderlag. Kunskap om synergivinster som kommer av djärva politiska beslut räcker ofta mycket långt för att räkna hem de investeringar som Blekingepolitikerna räds. Det är synd att rädslan dessutom verkar tvåfalt, dels mot kunskap och förnuft, dels mot partiet med stort S.

Tyvärr finns det politiker som kör över folkviljan och beslutar utan vederhäftigt underlag att framtidens sjukvård i Blekinge skall erbjudas på samma grunder som när Karlskrona etablerades som residensstad.

Vi rör oss nuförtiden på nya sätt och vi är mer flexibla idag än för bara 10 år sedan. När jag lämnade Blekinge 1990 var det få som såg hela Blekinge som en arbetsmarknad. Inte kunde jag tro att residenslojalitet och konserverande av dålig logistikplanering var viktigare än nytta för medborgarna. Karlskrona kan absolut vara platsen för framtidens sjukvård, vår poäng är att man skall fatta beslut, inte som när Kungar regerar utan efter väl utredda förutsättningar, gärna med akademiskt vedertagna metoder.

Baserat på ett 20-tal nya sjukhusbyggen i vår del av världen vet vi att man bygger sjukhus med all nödvändig service för ca 25 000 kr m2, vi vet att det behövs ca 130 000 m2 om fullskalelösning väljs i Blekinge.

Vi vet att det idag kan erbjudas akutsjukvård i ambulanser som inte fanns på lasarettet i Blekinge för bara några år sedan.

Vi vet att det finns stora miljövinster med moderna projekt då miljörisker och miljöskulder från förr kan hanteras separat. Nyinvestering på nytt läge skapar ofta stora fördelar; dels genom att man slipper successiva omflyttningar av verksamhet och personal under processer, dels för att man kan använda nyaste miljörön och rumsplanera så att vårdens möjligheter lyfts fram före politiska egenintressen.”

Med vänlig hälsning

Jonas Svensson