Kan inte räkna – men satsar miljarder

Hälsa 4

Vid åtskilliga tillfällen har revisorerna talat om för landstingets ledande politiker och tjänstemän i Blekinge att de inte kan räkna. Vid ett av tillfällena var felräkningen så allvarlig att revisorerna vägrade att ge politikerna ansvarsfrihet.

I det läget bytte man ut revisorerna och körde vidare. Dessutom sparkade man en nyanställd och kunnig (allt för kunnig?) ekonomichef.

Senaste felräkningen uppstod när ledningen bjöd på personalfest för 3000 anställda. Festen fick kosta 900000 kronor men har redan blivit drygt 200000 kronor dyrare.

Dessutom klubbade s, mp och kd vid dagens landstingsstyrelse för en satsning på 3,5 miljarder kronor. Beslutet togs i trotsig ton och utan att besvara oppositionens alla relevanta ekonomiska frågor. Den politiska majoriteten (s,mp,kd) påstår att pengarna ska användas till länets båda sjukhus. Landstingsdirektören, Peter Lilja, har dock påpekat att pengarna inte räcker så långt.

Med andra ord – de trotsar oppositionens ekonomiska frågor, de trotsar sunt förnuft, de trotsar allmänheten som också har rätt att få veta vad 3,5 miljarder kronor ska användas till. Ett sådant förfaringssätt kan bara ske i landstinget Blekinge där revisorer ideligen ger IG i matematik men där ”nollorna” ändå ger sig själva rätten att fortsätta.

I dag ville majoriteten dessutom ge Blekinge Idrottsförbund en halv miljon extra till ungdomsverksamhet. Nu stoppades visserligen valfläsket i malpåse eftersom ärendet återremitterades.

Det märks på mer än ett sätt att det är valår. Personalfesten var noga planerad, men enbart tidsmässigt. Kostnadsmässigt vet vi ännu inte vad kostnaden stannar vid. Så planerar en landstingsledning som bara har som mål att bli återvald och det tydligen till vilket pris som helst.

Den 16 juni sammanträder landstingsfullmäktige och då kommer trotsandet att fortsätta. Därefter kan endast kloka blekingar med sin valsedel sätta stopp för miljardrullningen som ingen vet hur den slutar. Det har nämligen majoriteten vägrat att svara på.

Det är valsedlar märkta med s, mp och kd du ska undvika om du vill ha en modern, miljövänlig, demokratisk och tekniskt fulländad sjukvård värd namnet.