I natt landar Jakt-Viggen i Sörbydal

Viggen 1

I natt sker en tämligen unik transport med det Viggenplan som från i morgon kommer att utgöra Blekinges vackraste landmärke.

Det har tidigare i dag lyfts upp på en trailer inne på F 17 och ska i natt förflyttas ca. tre kilometer till sin nya placering i Sörbydal mellan E 22 och riksväg 27. Länets bästa placering. Transporten övervakas av militär personal.

Under morgondagen ska JA 37 Viggen med en kran lyftas upp och monteras på en pelare. Invigning sker sedan lördagen den 24 maj klockan 11 – 13.

På platsen kommer också en rastplats att finnas.

Rena högtrycket inför Bräknetrampen

Högtrycket är på gång. Värmen stiger och på lördag (17 maj) är det härlig vårstämning med ca. 20 grader som kommer att gälla. Det perfekta vädret för en cykeltur.

Väderbeskedet satte fart på de trogna cyklisterna. I dag har anmälningarna kommit med ilfart och nu är det ca. 600 anmälda. Det betyder att ett nytt deltagarrekord är inom räckhåll. I fjol kom det 1042 cyklister. Det rekordet ryker i år på självaste 17 maj.

Klicka FÖR STÖRRE TEXT.

Trampen

LOV-beslut i Ronneby överklagat

JanAnders Palmqvist, socialdemokrat i Ronneby fortsätter att motarbeta införandet av LOV:en (Lagen Om Valfrihetssystem).

Fullmäktige sa ja till införandet av LOV i Ronneby vid sitt sammanträde den 27 mars med 27 ja och 21 nej. Nu har Palmqvist överklagat beslutet till Kammarrätten. Därmed riskerar ärendet att bli ytterligare försenat. Bl.a. socialdemokraterna har tidigare fått ärendet fördröjt genom ett antal återremisser.

Vid förra sammanträdet med fullmäktige i Ronneby ( 24 april) ansåg vissa ledamöter att JanAnders Palmqvist uppträdde på ett sätt i debatten som gav honom omdömet – ”Palmqvist nästan trevlig”.

Den trevligheten blev inte långvarig, säger i dag en ledande politiker i Alliansen.

 

Bryggdebatten i Ronneby fortsätter

Lars Andreasson, ägare till brygga nr. 5 i Ronnebyån, fortsätter sin kamp för ett slopande av arrendeavgiften för bryggor utefter Ronnebyån.

Nu vänder han sig till styrelsen i Ronneby kommuns tekniska förvaltning där han i ett brev hävdar att nämnda arrendeavtal inte kan sägas upp endast för att höja avgiften. Avtalet är så skrivet, anser han, att endast punkt 12 ”Förverkad arrenderätt” kan åberopas. Arrenderätten är förverkad om inte avgiften betalas.

Dessutom kräver han att få bevisat vilka vattenområden av Ronnebyån som Ronneby kommun äger.

I mars månad lämnade Lars Andreasson in ett medborgarförslag i vilket han föreslog att ett nytt beslut tas i kommunfullmäktige som innebär att bryggarrendet borttages helt eller avsevärt reduceras.

Här kan du ta del av hans senaste brev:

Beträffande er uppsägning av arrendeavtal samt tecknande av nytt avtal för brygga i Ronnebyån 2014-04-02

 Innan jag undertecknar ert förslag till avtal fordrar jag svar på följande frågor:

1. På vilken juridisk grund sägs det gamla avtalet upp?

I avtalet 2005-06-22 mellan kommunen och mig finns möjlighet för kommunen att säga upp avtalet endast  under punkt 12 Förverkad arrenderätt. ”Arrenderätten är förverkad om inte avgiften för kommande utnyttjande period är jordägaren till handa senast på förfallodagen eller om avtalsvillkoren i övrigt inte följs.”

Således finns det inget juridiskt underlag för uppsägning av avtalet eftersom svensk   avtalslag gäller. D.v.s.  ”Punkta sunt servanda” d.v.s. att den fundamentala rättsprincipen att avtal skall hållas. Det finns således ingen möjlighet att säga upp avtalet endast för att höja avgiften.

2. Vem är ”jordägare” eller ”ägare av vattenområdet” av Ronnebyån och i så fall    vilka områden?

 Jag fordrar dokumenterat bevis på vilka områden, som Ronneby kommun äger i    Ronnebyån.

3. Vad kommer arrendeavgiften att användas till?

 4. Hur stora är kommunens kostnader för att genomföra systemet med arrendet?

 Jag fordrar en specifikation på: lönekostnader, utskrifter av fakturor, porto, hantering och bokföring, påminnelser, hållande av register, arkivering, datakraft samt övriga kostnader.

 5. Varför är arrendet i framtiden just 500 kr?

 På vilket beslutsunderlag är beslutet fattat?

Jag utgår ifrån att styrelsen i Tekniska Förvaltningen behandlar ärendet och svarar på mina frågor och inte delegerar ärendet till en tjänsteman.

Med vänlig hälsning

Lars Andréason

F 17 utnyttjas i het valrörelse

Widman

Ibland gör journalister sitt hantverk extra krångligt. Jag tänker på Sydöstran som i dag på Ronnebysidan låter veteranen och folkpartisten i Försvarsutskottet, Allan Widman att ännu en gång blåsa liv i den ständigt återkommande nedläggningsdiskussionen om F 17 i Kallinge.

Reportern citerar vad Widman skrivit på sin blogg ”Strilen II” där han berättar att det från F 17 rapporteras att Försvarsmakten inom kort föreslår en nedläggning av flygjägarkompaniet på F 17. Widman fortsätter:

”Efter det tidigare beslutet att lägga ner flygverkstaden råder nu föga tvivel om FM:s avsikt att så småningom också lägga ner flottiljen i sin helhet”.

Trots att Widman klart och tydligt anger att han fått uppgifterna från F 17 skriver reportern på Sydöstran att Widman i ett mail inte vill svara på varifrån han fått uppgifterna. Varför bekräfta två gånger?!

Widman har fått uppgifterna från F 17. Punkt. Slut! I sig naturligtvis intressant.

Att som riksdagsveteranen Widman dra in F 17 och dess personal i ännu en nedläggningskarusell är olyckligt och samtidigt förvånande. Anledningen är att Folkpartiet och Widman behöver rubriker för att ge Gotland mer än det närvarande hemvärnet.

Han antyder i sin text, vilket stärker min övertygelse i min förra mening, att Gotland skulle bli föremål för en ”definitiv avmilitarisering om F 17 får följa med”.

Samtidigt har i dagarna efterkrigstidens största enskilda satsning på en flottilj inletts med att bl.a. bygga ett nytt flygledartorn på F 17 i Kallinge.

Naturligtvis förnekas Widmans teorier av såväl F 17-personal som försvarsminister.

På måndag ska försvarsberedningen redovisa sitt resultat och under tiden rullar den allt mer intensiva valrörelsen vidare.

Så här skriver Allan Widman på sin blogg:

”Från F 17 rapporteras nu att FM inom kort föreslår en nedläggning av flygbasjägarkompaniet därstädes. Efter det tidigare beslutet att lägga ned flygverkstaden råder nu föga tvivel om FM:s avsikt att så småningom också lägga ned flottiljen i sin helhet. Inte nog med att detta skulle stå i överensstämmelse med budgetunderlaget från 2008, det skulle även leda till en definitiv avmilitarisering av Gotland om F 17 G får följa med.”

Ronneby mister kommunjurist

Kommunjuristen i Ronneby kommun, Leona Öberg har sagt upp sig. Hon lämnade in sin avskedsansökan under gårdagen och är för närvarande sjukskriven.

Leona kom till Ronneby hösten 2012 och hade innan dess varit anställd vid bl.a. Landstinget i Jönköping och Juristhuset.

Innan Leona Öberg började sin  anställning 2012 hade Ronneby kommun stått utan jurist en längre tid.

Väg-Viggen i Ronneby invigs 24 maj

Viggen 1

Om tre veckor är det dags att inviga Blekinges snyggaste landmärke, Viggen-monumentet vid E 22 i Sörbydal.

Det är lördagen den 24 maj som gäller och klockslaget är mellan 11 och 13. Invigningen förrättas av tf flottiljchef F 17, Magnus Liljegren och kommunalrådet, Roger Fredriksson.

I samband med invigningen kommer en Jas Gripen att genomföra en överflygning. En lätt uppgift eftersom Viggenplanet kommer att vara placerat nästan exakt under start- och inflygningsstråket. Ronneby Blåsorkester underhåller.

Fakta om Viggenplanet:

Det var 2006 som denna Viggen räddades undan skrotning på F 17 i Kallinge och det var medlemmen i Svensk Flyghistorisk Förening (SFF), Emil Lindberg som var initiativtagare. Förre flottiljchefen Boo-Walter Eriksson agerade därefter i två omgångar med att få det placerat utefter E 22:an i Sörbydal.

Viggen har beteckningen JA 37DI med individnummer 37440. Flygplanet har varit baserat på F 4, F 16,F 17 och F 21. Det togs i tjänst i juni 1989, 25 år före årets flygdag på F 17 den 1 juni.

Betongpelaren som ska bära upp flygplanet är redan på plats och en natt nära invigningsdagen ska Viggen transporteras från F 17 till platsen i Sörbydal. I anslutning till monumentet ska dessutom en rastplats anläggas.

Viggen-monumentet kommer att påminna trafikanter om att vi i Ronneby förfogar över en tredjedel av det flygvapen som nu återstår. Dessutom att det är en betydande arbetsplats med en historisk bakgrund. Flottiljen anlades 1944 och firar den 1 juni 70 år. En pigg senior!

Luktchock mot Åkesson i Ronneby

sur

Matinslaget var påfallande när ett antal Ronnebybor på ett annorlunda sätt ville demonstrera mot Jimmie Åkesson och SD:s politik.

Först ut var SSU som dagen till ära delade ut vaniljhjärtan som en symbolhandling till allas lika värde. Därefter dök det upp en radiostyrd helikopter som svävade över SD:s partiledare. I ett snöre under helikoptern dinglade en pizzabit.

I media kallades detta för ”Pizzaattack med drönare” och Säpo och polis fick lära sig ett nytt hot. Nu släpptes inte pizzan över Jimmie Åkessxon, men man menade att det kunde ha varit en bomb – en mjölbomd kanske.

Polisen letade febrilt efter ”föraren” av det farliga i luften och upptäckte aldrig piloten som stod på taket till gallerian.

Ett steg längre gick socialdemokraten Håkan Robertsson som dagen till ära dyrkade upp en surströmmingsburk med välkänt os mitt på torget, inte långt från torgscenen.

Hans kompis, Pärra Andreasson, i stan för att leda graffitiarrangemanget, tog ett par sillar och gick till scenen där Åkesson talade.

En dam blev nyfiken och frågade vad han höll på med.

– Jag äter en typiskt svensk nationalrätt –surströmming, fastslog Pärra och tuggade vidare. Lukten blev så stark att han avvisades från scenen.

Den lilla skara av Ronnebybor som stod ut med tal och surströmmning vände ryggen åt talaren. En politisk baklängesdag på torget i Ronneby.

Ångbåtsstopp i Ronnebyån sedan 1960

IMG_0530

I går när jag vårtalade på Snäckebacken i Ronneby tog jag upp vårt förslag att åter öppna upp för båttrafik i vackra Ronnebyån.  En förutsättning för detta är att betongklumpen (bron vid Ronnebyhamn) byts ut mot en klaffbro.

Jag nämnde alla de vackra båtar som förr i tiden fram till 1960 hade kunnat trafikera ån.

Efter talet hände saker.

Vips hade jag fått en vacker bild på ångslupen Rottne. Avsändare var vännen Micke Berglund som är helsåld på historiska händelser, inte minst i Ronneby.

Av ordföranden i Ronneby Musei- och Hembygdsförening, Björn O Svensson får jag fullödiga fakta om den historiska sjöfarten på Ronnebyån. Han säger:

– I sommar är det 54 år sedan betongförseglingen av åns mynning med fast vägbro i anslutning till den nya Hamnvägen skedde. Från och med sommaren 1960 kunde endast båtar lägre än 1,4 meter vid normalvattenstånd ta sig in. Då Ronnebyån därigenom blev så att säga onåbar för sjöfarten tog Sjöfartsverket sin hand från den och dess status som allmän farled upphävdes.

– I stöpet gick då passagerartrafiken Staden-Brunnen-Karön med den vackra f d ångslupen Rottne, som såldes till Strängnäs. Karötrafiken hade pågått i 90 (!) säsonger med sammanlagt nio ångslupar, därav inte mindre än fem samtidigt och varit av närmast omätlig betydelse för utvecklingen av brunns- och turistorten.

– Rottne var alltjämt populär för badresor till Karön eller Gökalv, till Karörestaurangens danskvällar och för stadens skolbarn till Karö simskola. Det var en verklig institution som stadens fäder, utan att vara tvungna och förmodligen utan konsekvensanalys, raderade bort. Likaså bortsåg de från att åns bryggor var hemmahamn för omkring 120 motorbåtar, de flesta mellan Söderbro och Brunnen och att de större av dessa hade varit beroende av hamnens svängbara järnvägsbro vid högvatten.

– Så samtidigt som Rottne försvann i Danziger gatt på väg till den nya mälarhamnen flyttade de flesta privatbåtarna ut ur ån till Ekenäs, Angelskog och Risanäs.

– Kvar låg den breda ån, lika naturskön som någonsin och med sitt muddrade farledsdjup på 2,4 meter alltså segelbar för ganska stora farkoster, men berövad den livliga båttrafik som om något tillhört Ronneby stadsbilds attraktioner.

Årets valtal på Snäckebacken

DSC00533

”Dimman skingras, kölden flyktar

och naturens dvala lyktar.”

Det är Johan Ludvig Runeberg som har skildrat våren med dessa ord.

Hur gamla vi än är så föds vi på nytt vid denna tid på året.

Å våren – den kommer allt tidigare med gräsbränder å redan nu eldningsförbud.

Jordgubbarna är mogna redan i april – även här i vårt Blekinge – för närodlat ska det va –  och snart kan vi väl avnjuta nypotatis lagom till julafton.

I ett vårtal ska man tala om blommor å naturligtvis har jag plockat en bukett.

I den bukett jag i kväll vill ge till er – här på toppen av Snäckebacken- finns blommor som kan få hela Ronneby kommun att blomstra för lång tid framöver.

Jag tänker på byn Vång utanför Johannishus. Där är ordet GUBBAR inte längre ett skällsord. Där i jorden är gubbarna GULD värda och kan snart bli till en turistattraktion som i omfattning kan mäta sig med BIRKA.

Jag tänker på GRIBSHUNDEN – det danska kungliga skeppet som sjönk och la sig till rätta i vår skärgård. Detta båtvrak har redan nu lockat inte minst danska forskare till våra trakter. Med lite fantasi och betydligt mer pengar kan detta bli en attraktion med guldkant.

Å jag tänker på SAXEMARA BÅTVARV som har fått en ny möjlighet i form av en ny och intresserad arrendator och att ägaren till varvet – BLEKINGE MUSEUM – ser nya möjligheter tillsammans med Ronneby kommun. Båtvarvet är unikt och borde naturligtvis vara en angelägenhet för hela-  och jag menar – HELA Blekinge.

Jag tänker på KARÖN – denna pärla i min vårlika bukett som nu ska väckas till liv efter sin allt för långa TÖRNROSASÖMN. Det är äkta och genuina RONNEBYKRAFTER som nu rensar upp och dammar av ett stycke av det bästa och ädlaste som Blekinge kan ståta med i denna vår vackra skärgård.

I min fantasi kan jag se KARÖLINE och med hjälp av en minnesbild från kvällens arrangör Björn O Svensson i Ronneby Musei- och Hembygdsförening kan jag återse båtarna KARÖ, Turist, Freja, Balder, Ronneby och Blekinge tuffa fram på Ronnebyåns vackra vattenyta.

Ja – en härlig syn. Men då måste naturligtvis först betongklumpen vid hamnen fraktas bort. Det är på gång. Det är på gång.

Jag tänker på Ronnebys snart unika landmärke i form av en JAKTVIGGEN på pelare vid eken som delar på vägen mot kontinenten och KRONOBERG. Den kommer att tala om att vi i Ronneby är en tredjedel av det flygvapen som nu återstår. Där under vingarnas beskydd ska bilåkande turister kunna avnjuta sin medhavda matsäck. Mitt i Blekinge vid vår älskade ek.

– Något positivt håller på att hända med Ronneby

Vi ser möjligheter istället för hinder. Vi har rätat på ryggen och insett att vi i Ronneby har ett unikt läge – vi utgör navet i hela Blekinge.

När vi nu hälsar våren tillbaka vill jag också att vi i hyllningen ska tänka på alla de krafter – inte minst de ideella – som arbetar för vår kommuns bästa – å som en ringa belöning ska omfamnas i form av ett fyrfaldigt leve…