Bennie tillbaka på Blekingeposten

bennie_ohlsson_129682l

Cirkeln är sluten för tidningsmannen Bennie Ohlsson, Ronneby.

Det handlar om Bennie Ohlsson som under flera år varit VD och koncernchef för mäktiga tidningsföretaget Gota Media AB med säte i Kalmar. Fr.o.m. bolagsstämman 2013 är han numera arbetande styrelseordförande i bolaget.

Det hindrar dock inte att han nu också är nyvald som ordförande i Blekingeposten. Därmed är han tillbaka nästan där han började sin tidningsbana. Han började på BLT men blev ganska tidigt chefredaktör för Blekingeposten. 

Blekingepostens årsstämma andades optimism. Upplagan har ökat med 15 procent. Ekonomin visar på plus, rapporterar Sune Håkansson.

I dag lever tidningen stort på sina rapportörer ute i bygderna.

Tidningen leds av Lars-Göran Enarsson som är chefredaktör, vd och ansvarig utgivare. Tydligen har han gjort ett bra jobb.