Mötesplats Bredåkra allt hetare

DSC00662

Efter att jag vuxit upp på Bredåkra station under 40- och 50-talet gläds jag naturligtvis av uppgiften att två nya mötesplatser snart kan bli verklighet utefter kustjärnvägen. Det gäller Nättraby och det gäller framför allt en mötesplats mellan Bredåkra och Kallinge. (Se bild)

– Platsen vi är ute efter ligger i en kurva och det gillar inte Trafikverket, har man sagt. Detta bör dock inte utgöra något hinder, jag kan nämligen peka ut en annan kurva inom Ronneby kommun där tågen redan i dag stannar, påpekar Roger Fredriksson, kommunalråd.

Han tänker på mötesplatsen Bräkne-Hoby som dessutom lutar, vill jag i min tur påpeka.

Såväl Nättraby som Bredåkra är viktiga mötesplatser som krävs för att de s.k. Pågatågen ska kunna knyta samman hela Blekinge och det är detta som nu påskyndar dessa frågor.

Positivt är också att dessa två projekt nu pekas ut i Trafikverkets Kapacitetsutredning.

Redan 2008 väcktes frågan på allvar att förbättra kommunikationerna till och från flygstationen i Kallinge. Luftfartsverket gav då Blekinge tekniska högskola i uppgift att ta fram idéer på hur en mötesplats på kustbanan i närheten av f.d. Bredåkra station skulle kunna knytas samman med flygstationen.

Studenterna föreslog att Ronneby kommun skulle köpa tillbaka Bredåkra station och förbinda den med flygplatsen med bl.a. en väderskyddad gångväg, eventuellt med rullband. Även en linbana fanns på förslag men bedömdes som mindre realistisk.

Avståndet från järnvägen till flygplatsen är ca 400 meter

Bakom förslaget 2008 liksom i dag är en önskan att slippa flygbussarna och i stället låta passagerarna välja det mer miljövänliga tåget.