Landstingets tjänstemän politiska

Den insändare som i dag har publicerats i Sydöstran och är undertecknad av tio tjänstemän ur Landstinget Blekinges tjänstemannaledning är det största övertramp jag har upplevt som journalist i Blekinge.

Insändaren är exempellös därför att tio ledande tjänstemän inte drar sig för att ta klar politisk ställning i landstingets största ekonomiska satsning i modern tid. Hur skulle det t.ex. se ut om ledande tjänstemän agerade på liknande sätt i kommunala frågor?

När ärendet nu är bordlagt i den politiska behandlingen vill tjänstemännen ta över när de förordar att landstingsdirektör Peter Liljas utredning måste gälla. Extra anmärkningsvärt och allvarligt är naturligtvis att Peter Lilja i och med insändaren talar i egen sak. Detta dessutom i ett läge när allt fler politiker anser att underlaget i just Liljas utredning har mycket övrigt att önska.

Jag kan efter att ha läst insändaren från landstingets ledande tjänstemän bara ha följande upplevelse:

I nordkoreansk anda betygar tjänstemännen ledaren sin vördnad.

Vi väljare bryr oss inte om vad tjänstemännen har för inställning i frågan. Det är våra skattepengar som vi vill ska användas på rätt sätt, klokt och långsiktigt, vilket är ett politiskt beslut.

Tjänstemän som i detta fall tar så tydlig politisk ställning bör snarast bytas ut.

Frågan är dessutom – är den politiska s-ledningen nu så desperat att man tar tjänstemännen till hjälp i ett försök att genomdriva frågan utan att ge svar på alla ekonomiska frågor? Jag tar för givet att de tio tjänstemännen före publicering har informerat den politiska ledningen. Skadan är redan skedd men blir i det läget än mer skandalös.

För att i någon mån reda ut begreppen måste snarast landstingsrådet Kalle Sandström, s, ta avstånd från insändaren.

Insändaren är också det hittills värsta beviset på hur ledande tjänstemän tar politisk ställning för den majoritet som nu tycks bestå av socialdemokrater, miljöpartister och någon kristdemokrat.

Landstingets kansli skulle må bra av en rejäl utrensning eftersom tjänstemännen nu är så starkt uppbundna så att de inte drar sig för att avslöja var de hör hemma politiskt.

Vad har t.ex. kommunikationsdirektör Madeleine Flood eller förvaltningschefen för folktandvården med det politiska beslut som ska tas i snar framtid? Kommunikationsdirektörens uppgift är att informera om landstingspolitikernas beslut, inte att ta ställning politiskt.

Inte minst när tjänstemännen skriver i insändaren ” att de har respekt för politiska processen och behovet av att få ett fullgott faktaunderlag inför beslutsfattandet”, ja, då är de än mer pinsamma eftersom de i nästa andetag påstår att nuvarande lokaler inte alls är undermåliga. Därmed har de inte bara skåpat ut utredaren Ronny Petterssons utredning utan även slagit revisorerna på fingrarna.

I och med insändaren har tjänstemännen skrivit under sin egen uppsägning!

Nedan kan du ta del av insändaren. Glöm inte klicka för större bild.

Tjänstemän