Blekingesjukhusets hemligheter

 

SjukhusÄntligen ges nu allmänheten möjlighet att ta del av den utredning som Ronny Pettersson genomfört på uppdrag av Landstinget Blekinge. Rapporten har aldrig redovisats och den har inte heller legat till grund för det inriktningsbeslut som landstingsdirektören tagit med stöd av bl.a. landstingsrådet Kalle Sandström, socialdemokrat.

Inriktningsbeslutet går ut på att lappa och laga länets två nuvarande sjukhus i Karlskrona och Karlshamn. Detta trots att rapporten från landstingsdirektören på flera punkter beskriver hur det INTE går att renovera dagens byggnader till det behov som väntas.

Ett nytt sjukhus har man sagt nej till utan att redovisa några som helst ekonomiska beräkningar. Samma är förhållandet när det gäller kostnaden för lappa och laga.

I en insändare har Alexander Wendt, gruppledare moderaterna och Petronella Petersson, gruppledare centerpartiet påtalat dessa brister och hänvisat till en rapport beställd av Landstingsservice fastighetsförvaltning. De skriver:

” I rapporten får vi läsa att den totala livscykelkostnaden fram till 2050 för två renoverade sjukhus stannar på 10 miljarder och ca. 5,6 miljarder för ett helt nytt sjukhus. Alltså drygt 4 miljarder billigare”.

Denna rapport nämns inte i landstingsdirektörens framtidsrapport, vilket även gäller den utredning som Ronny Pettersson har genomfört. Pettersson har nämligen kommit fram till en rakt motsatt slutsats än den landstingsdirektören redovisat. Nämligen att bästa alternativet för Blekinge på lång sikt är att bygga ett nytt sjukhus.

I morgon tisdag (21.1) redovisar Ronny Pettersson sina siffror och sin syn på utredningen. Han gör det efter en inbjudan från Ronnebypartiet men mötet är öppet för allmänheten. Mötet genomförs i Ronneby stadshus (Ronnebysalen) och startar klockan 18.30.

Besök också vår sida på Facebook och klicka på gilla eller lämna kommentarer. Där får du också fortlöpande information.

https://www.facebook.com/EttSorbySjukhusForFramtiden?ref=hl

Nytt Blekingesjukhus kräver öppenhet

Den politiska makten i landstinget Blekinge ( Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet) har envist vägrat att ge allmänheten insyn i de alternativ som har diskuterats om framtidens sjukhus.

I oktober arrangerade man efter starka påtryckningar och önskemål om information  ett seminarium. Vid detta tillfälle stängdes allmänheten ute och det var endast politiker som tilläts ställa frågor till ledande tjänstemän i landstinget.

Naturligtvis är detta anmärkningsvärt. Extra allvarligt är det när man måste beakta att det handlar om Blekinges i särklass största investering någonsin, vilket av alternativen man än väljer.

Moderaterna är inte nöjda med det underlag som hittills har presenterats inför ett beslut om ett eventuellt nytt sjukhus centralt beläget eller renovering/nybyggnation av de två nuvarande sjukhusen i Karlskrona respektive Karlshamn.

Efterfrågan om ett öppet seminarium har länge varit stor och väl medvetna om detta inbjuder nu Nya Moderaterna till ett öppet seminarium den 4 februari i Wämö Center.

– Det är ett öppet seminarium. Moderaterna står endast bakom inbjudan, betonar Alexander Wendt som en längre tid har planerat detta heldagsseminarium.

En rad intressanta experter är inbjudna och du kan ta del av programmet nedan. Klicka i bilden för större text. Glöm inte anmäla dig i god tid eftersom antalet platser är begränsat.

Framtidens sjukhus

Moderater väljer nytt sjukhus

– Vi tror på ett nytt sjukhus. Det måste inte bli dyrare och personalbehovet kan bli mindre.

Så citeras Alexander Wendt, moderat oppositionsråd i Landstinget Blekinge på nyhetsplats i dagens Sydöstran.

– I nuvarande sjukhus finns mycket onödig yta som måste värmas upp. Ett nytt sjukhus behöver inte bli dyrare utan kan bli mindre till ytan och innebära besparing på personal, anser Wendt vidare.

Däremot vill han ännu inte peka ut någon lämplig plats för detta nya sjukhus.

Moderaterna har länge efterlyst ekonomiska beräkningar och inte minst då kalkyler som visar på de olika alternativen – lappa och laga befintliga sjukhus respektive bygga nytt sjukhus. Sådana beräkningar har ännu inte visats och därför satsar moderaterna på ett seminarium den 4 februari.

– Innan vi tar ställning i denna viktiga fråga, som är den enskilt största investeringen i Blekinges historia, kräver ansvaret för länets framtid en heltäckande och långtgående utvärdering av alternativen, skriver man i ett pressmeddelande.

– Efterfrågan om ett öppet seminarium har varit stor. Därför har vi bjudit in företrädare för både byggindustrin, konsultbranschen, sjukvården samt forskare för ett öppet seminarium. Såväl allmänhet som media välkomnas. Lokal blir Landstingssalen i Wämö Center, Karlskrona.

Glöm inte heller den informationsträff som arrangeras i Ronneby stadshus (Ronnebysalen) på tisdag kväll den 21 januari. Då informerar Ronny Pettersson om den utredning han har genomfört för landstingets räkning och som visar att alternativet nytt sjukhus är att föredra.

BlekingePartiet backar om sjukhusplats

Jag frågade i min förra blogg (se nedan) hur Sune Håkansson i BlekingePartiet tänkte när han valde att i Blekingenytt peka ut ett markområde under start- och landningsbanan vid F 17 som lämplig plats för ett sjukhus.

Nu svarar Håkansson:

– Det jag har försökt få fram är: mitt i länet, nära E 22, nära järnväg och nära flyg. Noggrannare än så kan jag inte ange och kan inte ange plats.

– Möjligen också förklaringen: Sydnytt ville ha med anknytningen till flyget. I framtidens sjukvård torde en del patienter behöva förflyttas med flyg, både till och från Blekinge.

– En viktig finess med Ronneby är just de fyra förutsättningarna – nära E 22, nära järnväg och nära flyg, förklarar Sune Håkansson.

Hur tänkte BlekingePartiet här?

När Svt och Blekingenytt i onsdags kväll lät Sune Håkansson i nybildade BlekingePartiet peka ut sin tilltänkta plats för ett nytt Blekingesjukhus, ja, då blev resultatet snarast förödande. I varje fall i våra ögon som en längre tid har lobbat för att ett nytt sjukhus bör byggas på central plats i Blekinge.

Jag ville inte se det jag tvingades beskåda när reporter Martin Hult traskade ut på fältet söder om flygstationen med Sune Håkansson tätt i hälarna. Det markområde de två pekade ut ligger mitt under den livligt trafikerade start- och landningsbanan till F 17 i Kallinge.

Där kan ingen bygga och där FÅR ingen bygga till följd av bullermatta. Jag förstår inte varför BlekingePartiet har valt denna plats. Sitter Sune Håkansson möjligen inne med topphemlig information som gör gällande att F 17 snarast ska läggas ner. Naturligtvis är det inte så och därför blir den valda platsen helt obegriplig.

Skulle BlekingePartiet välja att hålla fast vid denna plats, ja, då behöver partiet inte ens trycka upp valsedlar. Loppet skulle vara kört.

Vi som fortfarande arbetar med att lobba för ett nytt sjukhus centralt placerat i Blekinge har naturligtvis inte detta markområde i våra tankar. Vårt markområde är ett helt annat och kommer inte att störas av flygbuller. Däremot är det centralt placerat intill såväl järnväg som E 22.

Det är bra att ett nytt parti så kategoriskt har ett nytt sjukhus som viktigaste punkt på sitt partiprogram, men tänk snarast om. Nu vill vi veta vad redan etablerade partier i landstinget vill i sjukhusfrågan.

Seniorer hjälper seniorer

DSC02712

Vi seniorer behöver utveckla en ideell organisation som kan hjälpa sjuka och anhöriga till sjuka seniormedlemmar i olika situationer.

Så resonerar man inom Sveriges Pensionärsförbund (SPF) i Bräkne-Hoby. Där har man i dagarna startat ett projekt för att undersöka möjligheterna att bilda en frivillig grupp seniorer som på ideell basis ska hjälpa andra seniorer.

– Meningen är att gruppen ska kunna avlasta seniorer som vårdar anhöriga eller som själva är rörelsehindrade, säger Erika von Buxhoeveden, ordförande i SPF Bräkne-Hoby.

Hon bedyrar att projektet på intet sätt har tillkommit för att konkurrera med kommunen på detta område.

– Detta ska utgöra ett komplement till det goda arbete som kommunen redan utför, säger Erika.

Hon ger ett exempel på hur en insats kan utföras:

– Vi kan ta ett parförhållande där den ena partnern är svårt sjuk medan den andra tar hand om och sköter vederbörande. De får hjälp av hemtjänst och hemsjukvård men i många fall räcker inte detta. Den anhörige behöver med jämna mellanrum avlastning med kort varsel.

Målgruppen är således vårdande anhörig som behöver tid och utrymme för att ”pusta” ut. Det vill säga ta hand om sig själv för att orka med situationen. Dessutom riktar man sig till ensamstående seniorer som drabbas av ohälsa.

Nu ska behovsunderlaget kartläggas och det sker genom att man i dagarna delar ut enkätfrågor till seniorer i Bräkne-Hoby.

Projektet innehåller också en ”Hälsodag” som ska arrangeras i Bräkne-Hoby den 13 mars med en rad intressanta föredragshållare och utställare. SPF Bräkne-Hoby har erhållit pengar från Sveriges Pensionärsförbund för att kunna genomföra försöket.

Sune Håkansson bekräftar nytt parti

I dag bekräftar Sune Håkansson, Ronnebypartiet vad jag skrev här i bloggen i söndags. Det blir ett nytt landstingsparti och namnet blir BlekingePartiet. Läs blogginlägget nedan.

– Jag ska personligen se till att partiet bildas, säger Sune Håkansson som redan har fått in namn på personer som vill medverka i det nya partiet.

– Vi har ingen större brådska med kandidater. Det här måste bli rätt.

Förutom redan uppräknade punkter med nytt sjukhus centralt placerat i Ronnebytrakten, och ett utbyggt samarbete mellan länets fem kommuner kommer partiprogrammet också att innehålla följande punkter:

Region Blekinge avvecklas och verksamheten placeras under landstinget.

Högskolefrågan måste drivas intensivt. En krympande högskola är en död högskola, anser Sune Håkansson.

Arbetslösheten blir en annan prioriterad fråga.

 

Nytt landstingsparti i Blekinge

Nu är planeringsarbetet så moget att det går att avslöja. Blekinge kommer i höstens val att begåvas med ett nytt landstingsparti.

Namnet blir BlekingePartiet och inledningsvis blir partiprogrammet mycket smalt. De tre punkterna ser ut på följande sätt:

a) Ett NYTT sjukhus.

b) Placering i närheten av flygplatsen.

c) Ett utökat samarbete mellan länets fem kommuner. Samarbetet behövs i synnerhet som påtryckning mot staten.

Det är vanligen välunderrättade källor som anger att det är personer, som till stora delar står Ronnebypartiet nära, som kommer att gå till val i landstingsvalet och då under partibeteckningen BlekingePartiet.

Nya enfrågepartier har som regel haft svårt att hävda sig, det finns också utmärkta undantag, men i detta fall ska man se förutsättningarna med ett Blekingeperspektiv. Nuvarande treklöver med s, v och mp, har för länge sedan gått in i väggen. Flertalet av nu regerande partitoppar i landstinget är redan hårt märkta av revisorers underkännande med icke ansvarsfrihet som följd.

      Partierna splittrade

Vi som länge har arbetat för att få ett nytt sjukhus uppfört i centrala Blekinge ser naturligtvis mycket positivt på det som nu är på väg att sjösättas. Härigenom sätts de andra partierna under press. Inte minst måste de bestämma sig. Snabbt dessutom.

Debatten om framtidens sjukvård i Blekinge har snabbt blivit allt intensivare. Naturligtvis är det landstingsvalet i höst som har påverkat och kommer att än mer påverka debatten.

Det finns två egentliga förslag att ta ställning till:

1) Det ena är att renovera i Karlskrona, kanske också i Karlshamn.

2) Det andra är att bygga nytt. Fördelarna med denna lösning anses vara att det då går att få en energieffektiv lösning. Dessutom kan lokalerna utformas bättre för framtida krav. Att inom befintliga ytterväggar och tak göra önskvärda förändringar har många gånger visat sig svårt. Betydande problem uppstår under ombyggnad för personal och patienter och kostnaderna blir höga.

Visst kostar det hundratals miljoner extra att bygga nytt men då kan också förändringar genomföras som håller nere de årliga kostnaderna för driften. Att lappa och laga blir därför mindre kostnadseffektivt.

På väg mot sotdöden

Inom flera av de etablerade partierna finns, verkar det, medlemmar som menar att den nuvarande placeringen i Karlskrona inte alls är bra. Den är egentligen riktigt dålig. En centralare placering är att föredra, anser dessa. Länets mittpunkt ligger nära Ronneby.

Möjligen är det ett omvänt problem i västra Blekinge. Ett nytt sjukhus i Ronneby gör det svårare att försvara satsningar i Karlshamn. Många menar dock att sjukhuset i Karlshamn ändå är på väg mot sotdöden. De svåra fallen kräver specialisering. Kvar i Karlshamn blir ”eftervård”.

Ronny Pettersson har som bekant, på landstingets uppdrag, utrett frågeställningarna. Sina resultat kommer han att redovisa i Ronneby stadshus (Ronnebysalen)  tisdagen den 21 januari kl. 18.30. Mötet är offentligt och arrangör är Ronnebypartiet.

Ronnebypartiet kommer, som det ser ut nu, inte att ställa upp i landstingsvalet. En förklaring till detta kan vara att reglerna missgynnar ett parti som bara ställer upp i en kommun, Ska ett parti komma in i landstingsfullmäktige behövs tre procent av rösterna, ca. 3.000 röster. Redan några hundra röster ytterligare ger två mandat.

Enligt uppgift kommer det nya landstingspartiet att presenteras vid en pressträff i slutet av denna månad.

Hemtjänsten sedd med unga ögon

Hemtjänsten i vårt land är en utsatt och ofta kritiserad verksamhet. Personal kritiseras för bristande engagemang och bristfällig kunskap. Personalen i sin tur slår tillbaka och pekar ofta på hårda villkor i ett arbete som beskrivs som tungt och slitsamt.

Hemtjänsten är en kvinnodominerad verksamhet som i långa stycken innebär låg lönesättning med ofta odemokratiska anställningsvillkor. Jag tänker på otidsenliga timanställningar som innebär en otrygg framtid med ojämn ekonomi.

Av allt detta har hemtjänsten genom åren fått en allt sämre status. Vårdtagarna i sin tur har tappat förtroendet när personalomsättningen blivit allt för stor.

Därmed är det hög tid att ställa frågan: hur mår då personalen i en arbetsmiljö som  mestadels beskrivs negativt? Frågan ställs allt för sällan.

Därför värmer det extra mycket när jag får ögonen på en text som mitt barnbarn Julia har publicerat på Facebook. En text som skildrar såväl stolthet som arbetsglädje och där hon beskriver att, trots att gråten ibland tränger sig på är det ändå det positiva i kontakten med de äldre som överväger.

Av texten blir jag varm om hjärtat och ger mig positiva signalen inför framtiden.

Tag del av Julias text – hemtjänsten sedd med unga ögon:

”Många som inte jobbat inom hemtjänsten ser vårt yrke som ett ”skitjobb” där man får skäll, stressar och torkar skit hela dagarna. Men jag är stolt över mitt yrke och ser faktiskt det som ett av de viktigaste som finns.

Jag får ofta träffa människor som är helt ensamma i världen. Vänner och släkt har gått bort och de har ingen att vända sig till.

Jag får träffa människor som är sjuka på olika sätt och tillgodose deras behov som vi friska tar för givet att alla klarar själva.

Jag får äran att lära känna fantastiska människor som ofta ger mer än de får och som jag säkert aldrig skulle träffat utanför jobbet.

Jag får många chanser att sprida glädje, positiv energi och framför allt hjälpa. Och jag får tillbaka energin och glädjen många gånger om.

Visst kan jobbet vara stressigt ibland och visst får man ibland kämpa för att svälja gråten eller ilskan och gå vidare. Men när man får känslan av att man faktiskt gör skillnad i någons liv bekräftat så väger det så mycket tyngre än de dåliga stunderna.

Alla ni som jobbar inom vården på något sätt; var stolta för det ni gör, det är jag i alla fall.”