Roger Fredriksson underkänner svaren från FMV

Nu har Ronneby kommun och kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m fått svar på sina frågor om flygverkstaden. Det är generaldirektör Lena Erixon vid Försvarets materielverk  (FMV) som svarar och lämnar ingen öppning för dialog eller ändring av inriktningsbeslut att lägga ner flygverkstaden vid F 17 vid årets slut.

Roger Fredriksson anser att Lena Erixon är svaret skyldig på en rad punkter och att FMV väljer att vältra över kostnader på Försvarsmakten när man själv vill visa rationaliseringsvinster. Så här kan det inte gå till, anser han.

Lena Erixon inleder brevet med att hänvisa till riksdag och regering som har beslutat att materiel- och logistikförsörjningen ska omdanas till en sammanhållen försvarslogistik.Förändringarna ska leda till en effektivare organisation där medel som frigörs ska användas för Försvarsmaktens förbandsverksamhet. Totalt ska reformen frigöra 760 miljoner kronor.

– Det är formuleringar av detta slag som jag reagerar starkt emot. Så menade inte riksdag och regering att resultatet skulle bli. Här skjuter FMV bara över kostnadsdelen på Försvarsmakten som får merkostnader istället för nya friska slantar, säger Roger Fredriksson. Det FVM eventuellt sparar får istället Försvarsmakten betala

I brevet heter det vidare:

”Enheten har till och med 2014 ett rationaliseringskrav på minst 215 miljoner kronor.”

”Utredningen har, skriver Lena Erixon, konstaterat att det finns en överkapacitet inom flygverkstäder genom att bedriva bakre flygunderhåll för JAS 39 Gripen på tre verkstäder. Försvarsmakten delar denna uppfattning.

”Avvecklingen av flygverkstaden vid F 17 beräknas i nuläget medge rationaliseringar på ca. 15-20 miljoner kronor per år”.

Vidare anser generaldirektören att specialkompetensen med blästring vid F 17 även finns i begränsad omfattning vid Såtenäs och Luleå och att man i Kallinge har en låg beläggningsgrad.

– Här bortser Lena Erixon helt från de beställningar och kontrakt som SAAB har med verkstaden i Kallinge, betonar Roger Fredriksson.

Av svaret i brevet framgår också att frågan kring helikopter 14-underhåll inte har behandlats i utredningen eftersom FMV bedömer att behovet av denna typ av underhåll är mycket begränsat fram till 2020.

– Detta är också ett märkligt svar, anser Roger Fredriksson som anser att man måste blicka längre fram än bara sex år till 2020. Helikoptrarna kommer redan under innevarande år och en bedömning måste gälla 15 – 20 år framåt i tiden.

Roger Fredriksson är medveten om att tiden är knapp, ett beslut kan komma redan före helgen, men att han tänker utnyttja dagarna som återstår på bästa sätt.

– FMV har enbart tagit ställning till det nationella behovet. När nu exporten och utlandsuppdragen ökar måste det till helt andra bedömningar än vad som har redovisats i nu genomförda utredningar.

Eftersom intresset är stort för dessa frågor väljer jag att lägga ut samtliga brev som bilder. GLÖM INTE ATT KLICKA I BILDEN för att förstora texten.

Svar 1Svar 2Svar 3