Ronny Pettersson finns och han hörs

IMG_0400

Ronny Pettersson, känd vänsterpartist i Ronneby, inledde 1978 sin tjänstemannakarriär vid Landstinget Blekinge. Under sina 36 år har han samlat på sig en ansenlig kompetens men också rutin inom sjukvårdsområdet.

I fjol somras fick jag tips som gjorde gällande att han gjort en utredning med arbetsnamnet – ”Vårdstruktur Somatisk Vård Landstinget Blekinge”. Han hade kommit fram till att det kunde bli 4 miljarder billigare att bygga ett nytt sjukhus i stället för att bygga om de två nuvarande sjukhusen i Blekinge.

Stämde verkligen uppgiften? Den fanns nämligen inte att uppbringa i Landstingets diarium. Ingen ville kännas vid den. Efter ett tag fick jag ut den, men inte den officiella vägen. Jag kunde konstatera att uppgifterna om ett nytt sjukhus stämde och att det var det klart mest ekonomiska alternativet.

Ingen i landstingsledningen har velat kännas vid utredningen. Trots att ett seminarium har genomförts och att landstingsdirektör Peter Lilja har förordat ett helt annat alternativ, har Ronny Petterssons utredning aldrig nämnts med ett ord. Ronny Pettersson satt i salen när seminariet, där ledande politiker tilläts ställa frågor till ledande tjänstemän, genomfördes. Men hans utredning redovisades inte.

Hemlighetsmakeriet gick så långt att när jag i höstas hade skrivit ett antal blogginlägg om Ronny Petterssons utredningsresultat blev jag uppringd av en socialdemokratisk landstingspolitiker som sa:

– Ta och kolla om någon verkligen har beställt den utredning du påstår att Ronny Pettersson har sammanställt.

Politikern ville med all tydlighet göra gällande att Ronny Pettersson suttit på arbetstid och trixat ihop en utredning av eget intresse. Tydligare kan det inte bli i ett försök att baktala en utredare som kommit fram till fel resultat. Ett resultat som inte gick socialdemokraternas utstakade väg.

I tisdags kväll framträdde för första gången Ronny Pettersson inför allmänheten och redovisade sin digra utredning. Det skedde i Ronneby stadshus och hans budskap var kristallklart – byggandet av ett nytt sjukhus centralt placerat i Blekinge är det enda ekonomiskt och miljömässigt gångbara.

Jag kunde då ställa min fråga:

– Vem gav  dig uppdraget?

– Landstingsdirektören, blev det korta svaret och den uppgiften står också att läsa i hans delrapport 1.

” Landstingsdirektören gav i början av juni 2011 projektledare Ronny Pettersson i uppdrag att utreda frågan om den framtida vårdstrukturen avseende somatisk vård i Landstinget Blekinge. Utredningsdirektivet var att belysa aktuella frågeställningar samt att lägga till en lämplig struktur för den framtida vården i landstinget.

Därefter genomfördes en rad ”hemliga” seminarier med bl.a. verksamhetschefer och politiker. Syftet var att belysa vilka trender som för närvarande råder inom sjukvården och femton år framåt i tiden.

Ronny Pettersson kunde också berätta att han varit inbjuden till länets samtliga partier i landstinget utom ett (!) där han gjort samma redovisning som nu i Ronneby. Gissa vilket parti? Rätt! Socialdemokraterna har inte velat lyssna till hans utredningsresultat. Det partiet har ändå kunnat ta ställning, men då med helt andra beställda utredningars resultat.

I kommande bloggar ska jag berätta om Ronny Petterssons beräkningar. Varför han vill genomföra ”Kraftsamling Blekinge” och varför nuvarande sjukhusbyggnader i Karlskrona och Karlshamn väntar på rivning och inte renovering. Dessutom hur det står till med nutida hygienkrav  och trånga operationslokaler o.s.v.