F 17 har långt till riksmedia

Blekinge Flygflottilj, F 17 i Kallinge har onekligen ett utmärkt läge såväl militärstrategiskt som arbetsmarknadsmässigt. Det är nära till den allt mer utnyttjade Östersjön och jag kan knappast tänka mig ett Blekinge utan denna dominerande arbetsplats.

Det är bara ett stort fel med hela denna placering – F 17 ligger allt för långt bort från dominerande riksmedier. Det märks inte minst nu när FMV hotar att lägga ner flygverkstaden med ett 40-tal anställda.

Så här ser den underliga verkligheten ut, sedd med mina ögon.

I höstas, efter lång väntan, beslutade regeringen att satsa 647 miljoner kronor på en betydande utveckling av F 17. Satsningen är den i särklass största i efterkrigstid vid en och samma flygflottilj. Projektet som går under benämningen ”Ronnebypaketet” beräknas pågå i fyra år och ska vara klart 2017.

Första spadtaget i denna ovanligt stora satsning togs så sent som den 2 december, alltså strax innan årsskiftet. Byggherre är Fortifikationsverket som för egen del betecknar det som sin hittills största investering i modern tid som enskilt projekt.

I projektet ingår nybyggnation av flygledartorn, start- och landningsbana för helikoptrar, hangarbyggnad för helikoptrar, uppställningsplatta för helikoptrar, flygdrivmedelsanläggning, uppställningsplatta för transportflyg, uppställningsplatta för incidentflyg samt ny och utökad teknisk infrastruktur till de nya anläggningarna och fordonsväg.

Så långt är allt bra, men bara en dag efter att första spadtaget har grävts i sanden i det urgamla Bredåkradeltat kommer samma byggherre med ett minst sagt chockartat och svårbegripligt besked – att man tänker lägga ner flygverkstaden vid just F 17.

De anställda trodde först att det var ett skämt. Vi som står utanför verksamheten tog oss för pannan.  Har man verkligen tänkt fullt ut i detta fall?

Den 2 december, vid spadtaget, talar Fortifikationsverket om att Ronneby garnison i och med utbyggnaden kommer att vara landets största flygbas räknat till antalet flygplan och helikoptrar. Dagen efter behövs inte flygverkstaden vid landets största flygbas! Smaka på den sura karamellen.

Naturligtvis har Ronneby kommunledning inte haft svårt att hitta blottor i den utredning som har lett fram till inriktningsabeslutet. En av de självklara frågorna (se bloggen nedan) från kommunen är bl.a.-” varför tillkomsten av Helikopter 14 inte har tagits med i utredningen”. Dessutom:”vilken analys baserat på konkreta siffror ligger till grund för antagandet att det inte skulle vara lämpligt att bygga om verkstaden i Kallinge sett ur ett kostnads- och produktionsperspektiv?”

I detta handlande saknas onekligen en hel del logik. Eller är det bara jag som upplever detta?

Märkligt, rent massmedialt. är det också att denna betydande miljonsatsning (647 miljoner) har gått riksmedia totalt förbi. I Blekinge har vi onekligen långt till mäktiga riksmedia.