Marschtakt för Musik i Blekinge

Under sina år ( 2005-2008 ) som chef för Marinens Musikkår fick han uppleva två nedläggningshot. Han och orkestern överlevde och i nästan hysterisk glädje över att ha klarat sig då fick han en egen marsch – ”Dristigheten”.

Det handlar om militären Morgan Carlsson i Karlskrona som i dag har fått tjänsten som chef för Musik i Blekinge. I dag har han en tjänst som chef för Marinens avdelning för infrastruktur!

Morgan är säkert som klippt och skuren för denna viktiga tjänst, men utnämningen i nuläget när Marinens Musikkår åter är föremål för nedläggning, den allvarligaste hittills, väcker naturligtvis frågor.

En hypotes är att vakna och på tå stående (?!?)  regionpolitiker i Blekinge (Karlskrona) nu har fått sådana signaler att loppet är kört för den marina musikkåren och då måste det till en man som kan göra om hela det blekingska musikutbudet. Det måste till en chef som kan förvandla vals- och rocktakt till marschtakt.