Blekinge Flygflottilj står utan chef

Gabor Nagy

ÖB har från den 20 december tagit beslut om en ny arbetsordning för Försvarsmakten. För Blekinge Flygflottilj, F 17 i Kallinge innebär detta att man nu står utan chef.

Nuvarande flottiljchef/garnisonschef, Gabor Nagy (se bild) har i samband med samma beslut förordnats till brigadgeneral och taktisk chef för flygvapnet. Organisationen har redan trätt i kraft och Nagy har i ett SMS-meddelande till sina närmaste medarbetare vid F 17 tackat för gott samarbete.

Gabor Nagy har varit chef vid F 17 i Kallinge i två år och fyra månader. Jämfört med tidigare är det numera snabba ryck när det gäller flottiljchefernas tjänstgöringstid. Redan när de utnämns till flottiljchef (endast tre flottiljer återstår) är de utplockade som generalämnen som snabbt kan gå vidare. Denna senaste utnämning är ett tydligt bevis för detta.

Tillförordnad chef vid F 17 är i dag Magnus Liljegren men kommer inte att upphöjas till chef.  Gabor Nagys efterträdare kommer att utnämnas vid ett senare tillfälle.

Chefsbytet är en aning förvånande med tanke på den stora utbyggnad som  F 17 nu står inför. För bara några veckor sedan togs första spadtaget till att bygga ett nytt flygledartorn. Därefter ska bl.a. hangarer för ett större antal helikoptrar byggas.