FMV – civil myndighet med vinstkrav

När Försvarets materielverk (FMV) nu vill avveckla flygverkstaden vid F 17 i Kallinge är det flera viktiga aspekter att ta hänsyn till.

FMV tillhör inte försvaret utan är en civil myndighet som på uppdrag av regeringen ska ta fram tekniska system och tjänster till Försvarsmakten. Affärsmässigheten är betydande och fr.o.m. i år har man också tagit över Försvarsmaktens logistikuppgifter. Alla utom de insatsnära.

Detta innebär bl.a. att när politiker på lokal- och riksnivå nu störtar ut och ropar på försvarspolitiker som måste riva upp FMV:s nedläggningsförslag är det inget som lätt låter sig genomföras. För att inte säga helt omöjligt.

Denna politiska påverkan frånhände sig regeringen i juni i fjol. Den 1 mars 2012 överlämnade nämligen FMV och Försvarsmakten sin redovisning för omdaningen av försvarslogistiken till regeringen. Efter regeringsbeslutet i juni 2012 inleddes en av de största verksamhetsövergångarna någonsin i Sverige.

Redan i FMV:s senaste årsredovisning sa Tomas Salzmann (den som lämnade nedläggningsbeskedet på F 17 i tisdags) att kärnan i vårt uppdrag är att se om jobbet kan göras på nya sätt.

– En av de viktigare delarna är att bygga in en styrning som  gör att vi utför saker på rätt ställe och för de behov som Försvarsmakten har.

Tomas Salzmann leder FSV och ansvarar för FMV:s nya logistikverksamhet. Enligt honom handlar det i grunden om nya sätt att se på saker och ting, vilket är en jätteutmaning när man i många år gjort på ett visst sätt.

Är det någon som ska kunna påverka FMV:s beslut så är det Försvarsmakten som är beställare.

Efter att nedläggningsförslaget  presenterats i går har flera påpekat att utredningen har luckor. När jag i går kväll kollade med kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson (m) om utredningen tagit hänsyn till kommande helikopterutbyggnad vid F 17 blev hans svar:

– Helikopterutbyggnaden har överhuvudtaget inte berörts.

Det handlar om  ett 20-tal helikoptrar åt Försvarsmakten och Sjöfartsverket som ska vara placerade vid F 17 – Ronneby garnison. Det handlar om Hkp 14 (NH 90) och Hkp 15 (A 109) som ska verka över land och vatten.

Med det Ronnebypaket som regeringen har beslutat om och som kommer att handla om ca. 700 miljoner kronor (den största försvarssatsning som gjorts i efterkrigstid) blir Ronneby garnison största flygbasen i Sverige räknat till antalet flygplan och helikoptrar.

Är det då rimligt att denna flygbas snart ska stå utan flygverkstad? Knappast! Gör om! Gör rätt!