Offentliggör sjukvårdsutredningen nu

Detta inlägg riktar jag till landstingsrådet Kalle Sandström, socialdemokrat och landstingsdir. Peter Lilja men också till gruppledarna i landstinget Blekinges fullmäktige.

Uppriktigt sagt förstår jag ibland inte vad ni pysslar med. Ett exempel:

Det finns en utredning som beskriver den framtida sjukvården i Blekinge. Utredningen är gjord av Ronny Pettersson, f.d. vänsterledare i Ronneby. I två år har han samlat in material som han noga vägt i vågskålen och kommit fram till att bästa alternativet, såväl ekonomiskt som miljömässigt är att bygga ett nytt sjukhus.

Dessvärre är denna utredning ännu inte offentlig. Centerns gruppledare Petronella Pettersson skrev för en vecka sedan på sin blogg om utredningen och sa då bl.a. följande:

”Utredningen har en bred förankring i organisationen, men var finns rapporten? Inte lär den komma. Den är inte ens diarieförd”.

Petronella spekulerar kring utredningen och varför den hemlighålls. Hon  skriver:

”Den var inte bekväm för sossarna. Starka sossar i Karlskrona satte väl i halsen kan tro när man läste att Ronny Petterssons slutsats var att det enda vettiga är att bygga ett nytt lasarett i länet. Svaga sossar från västblekinge nickar med och köper sossarna i Karlskronas löften om att man ska kompensera Karlshamns lasarett med arbetstillfällen. Jo men visst. Vi vet ju hur det brukar bli med det.”

När nu utredningen hålls hemlig har Centerpartiet valt att bjuda in Ronny Pettersson för att informera om innehållet. Detta berättar också Petronella i sitt blogginlägg. Hur andra partier har gjort vet jag inte.

När en begärd hearing nu äntligen ska genomföras på onsdag i nästa vecka kommer inte ens alla i fullmäktige att få delta. Detta berättar också Petronella.

I detta läge blir min och andras självklara frågor: varför ställer inte oppositionens gruppledare krav på att Ronny Pettersson utredning ska offentliggöras? Varför kräver inte massmedia i Blekinge att få ut den? Vem har beslutat att den ska hemlighållas? Utredningen som har pågått i två år har betalats med skattemedel och då ska den banne mig också offentliggöras. Den kan inte längre anses vara arbetsmaterial.

Fram med utredningen!

 

2 svar på ”Offentliggör sjukvårdsutredningen nu

 1. Tack för svaret Kalle Sandström, men du svarar tyvärr inte på min fråga – varför är Ronny Petterssons rapport inte diarieförd? Det är flera som vill kunna ta del av den.

 2. Bengt!

  RP:s idéer, slutsatser och förslag är ju välkända och redovisade vid vårens seminarier, vid föredragningar i arbetsutskottet och styrelsen. Hurvida han har tillgång till mer utredningsmaterial än det som kommit från fastighetskonsulterna och som redovisas i landstingsdirektörens rapport känner jag inte till. Men jag är tveksam.

  Tyvärr har ju den grundläggande frågan om vilket investeringsutrymme landstingets verksamheter har möjlighet att bära helt saknats i debatten hittills. I landstingsdirektörens rapport redovisas för de fyra alternativen (Karlshamn, Karlskrona, Ronneby eller Karlshamn+Karlskrona) kostnadskalkyler för HELT NYA sjukhusbyggnader i SAMTLIGA alternativ. Kostnaderna hamnar då mellan 4,5 och 5,3 miljarder kr. Till detta kommer utrustningsinvesteringar, som väl kan anses vara likvärdiga för alla alternativen, på ca 2,5 miljarder kr. Alltså totalt ca 7 miljarder kr, vilket innebär en ökad årlig kapitaltjänstkostnad om ca 600 miljoner kr. RP har uppskattat rationaliseringseffekten vid ett nytt sjukhusbygge till mellan 100 – 200 miljoner. Återstår då i bästa fall 400 miljoner kr som ska täckas antingen genom minskad verksamhet eller ökade intäkter. Vilket motsvarar 7 – 800 anställda eller en skattehöjning på nästan 2 kr.
  Alla landsting står inför stora investeringar och diskuterar nu hur man ska hantera situationen. Undersök gärna med andra landsting vilken investeringsvolym de bedömer vara rimlig.

  Avslutningsvis: Citaten från Centerpartiet som du nämner är ju ett försök från en splittrad opposition att kritsera den framgångsrika politik den rödgröna majoriteten målmedvetet drivit för att skapa en stark ekonomi, ge stabila förutsättningar för sjukvårdens verksamheter och ge möjligheter till utveckling för framtiden. Att oppositionen gör detta kan jag väl inte kritisera dem för. Men jag tror inte landstinget och sjukvården tjänar på det.

  Kalle Sandström

Kommentarer är stängda.