Samtal utlovas om Saxemaravarvet

Den 26 september, för en knapp vecka sedan, publicerade Blekinge Posten nyheten att anrika träbåtsvarvet i Saxemara kan bli föremål för en försäljning. Det är Blekinge Museum som äger varvet efter ett inköp 2006. Köpeskillingen då var 2,5 milj. kronor.

Nu vill Sandekjer tona ner frågan och säger i en kommentar att det enbart rör sig om en diskussion. Hans inlägg kan du läsa här nedanför.

Varvsfrågan ska diskuteras i museets styrelse, men nu berättar Sandekjer att det också ska bli möjligt för allmänheten att ventilera varvets framtid. Detta kommer att ske lördagen den 26 oktober kl. 10-12 och förmodligen i Saxemara församlingshem.

Tack för inbjudan och var säker på att vi blir många som kommer. Det är naturligtvis inte enbart historikern och före detta styrelsemedlemmen i Blekinge Museum, Björn O Svensson som intresserar sig för denna viktiga framtidsfråga.

Björn O Svensson sa i tidningsintervjun att museet har visat ett totalt ointresse för varvet sedan det inköptes.

I BP sa Sandekjer ”att sälja kan vara ett alternativ”. Nu hävdar han att det inte finns något sådant förslag. Vad är det som gäller? Det finns tydligen en hel del att reda ut.

Alla ni som är intresserade av varvsfrågan bör därför sprida detta meddelande. Slut dessutom upp den 26 oktober och säg din mening.

Här följer Sandekjers kommentar:

”Diskussionen runt Saxemara båtvarv är just – en diskussion. Något förslag på försäljning finns inte. Bakgrunden är att Sonny Olsson nyligen har sagt upp sig från sitt kontrakt och att Blekinge museum behöver söka en ny entreprenör.

I den här processen måste museet förstås få fram uppgifter om vilka resurser och investeringar som kommer att krävas för att få Saxemara båtvarv i det skick som är önskvärt. Styrelsen måste ha detta för att kunna fatta riktiga beslut om framtiden.

I detta arbete kommer vi inte att utesluta någonting – inte heller en möjlig försäljning. Detta tycker jag är rimligt; om Blekinge museum ska söka en extern entreprenör är det ju exempelvis möjligt att han/hon i förlängningen skulle vilja äga fastigheten själv och investera i den.

Och framför vill vi diskutera frågor öppet, annars är det svårt att komma framåt.

En ”Saxemara båtvarvsdag” kommer att hållas lördagen den 26 oktober kl 10-12 (sannolikt i församlingshemmet. Se www.blekingemuseum.se för info när det närmar sig). Kom gärna dit med synpunkter! /Marcus Sandekjer, museichef Blekinge museum”