Allt annat hade varit tjänstefel

När politiker vid ett extra sammanträde i går med kommunstyrelsen beslöt att säga upp avtalet med Nicklas Platow och driften av Karön var det ett lätt beslut. Allt annat hade varit ett svek mot Ronneby kommuns invånare.

Jag har i sommar följt flera av de skriftväxlingar som har skett mellan husägare på Karön och Ekenäs samt politiker och tjänstemän i Ronneby kommun. Kritiken var nergörande men när jag intervjuade Nicklas Platow den 21 augusti var det en stridslysten arrendator som ansåg att de fel och brister som påtalats inte enbart berodde på hans underlåtenhet. Han pekade på att kommunen också brustit i ansvar och att kritiken mot honom hade bakomliggande och outtalad hämndlystnad som kraftkälla. Han kunde och ville dock inte precisera källan.

Jag har tidigare publicerat framförd kritik och i dag ska du få ett smakprov på ett av de mer allvarliga mail som i sommar skickades till kommunala tjänstemän och politiker i Ronneby kommun:

”Hej Tommy och Zijad! ( Tommy Johansson, förvaltningschef Kultur & Fritid och Zijad Bico, arkitekt. Mitt förtydligande).

Jag skickade ju ett mail i början på juli till bl.a. Roger, Nils-Ingmar, Kenneth och till dig Tommy. Detta resulterade i att vi träffades här ute på Ekenäs den 16 juli, sedan vi haft telefonkontakt. Jag fick uppfattningen att vi var överens om det erbarmliga tillståndet här ute och att ni var lika besvikna på skötseln och Niklas insatser som jag.

Du Tommy fotograferade eländet. Du Zijad skulle komma ut och prata med Mats (tror jag). Niklas är väl aldrig här. Han har ju fullt upp med Sjökrogen och The Rock. Han tar ju t.o.m. kocken härifrån och ställer in serveringen på Karörestaurangen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Det finns många som åkt över till Karön och återvänt utan mat.

I onsdags plockade Mats och en till äntligen bort lastpallar, bråte, gamla tunnor m.m. på norrsidan av Vassen (ej frysboxarna), klippte gräset så det stänkte upp på väggen och lämnade plast, papper och annat utan att räfsa upp. Någon timme senare träffade jag Mats när han var på väg till båten. Då frågade han MIG vad mer som skulle göras!!!!!!

Han menade att endast 1/3 av tidningsskriverierna var sanna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Det är verkligen inte min sak att informera honom om hans uppgifter. Resultatet av vårt möte: Ingenting annat har åtgärdats av det som vi pratade om i tisdags (16 juli). Nu är här ovanligt nerskräpat ute. Papperskorgarna har varit mer än överfulla igår och idag på morgonen. Ser Mats inte ”skiten” eller vill han inte? Har han inte blivit tillsagd av dig Zijad?

Det var patetiskt att läsa Niklas kommentar i tidningen: ”Vi är trötta på att ta bort allt som slängs bredvid. Det är ju ingen vits med att fotografera papperskorgarna om och om igen som Tommy bett om.

Man vet inte om man ska skratta eller gråta åt allt. Man vågar knappt se turister och besökare i ögonen. Med vänliga men resignerade hälsningar.”

Jag har uteslutit namnet på den som skrev detta mail. Det finns ytterligare ett antal liknande mail.

Här under kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 26 september:

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag gällande upphävande av avtal med Karön Center AB.

Sammanfattning

Hyresgästen har efter ett flertal sammanträffanden med hyresvärden inte fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet att upprätthålla sundhet, ordning och skick. Vidare inte heller tagit ansvara för drift, fastighetsskötsel och att underhåll i dess helhet hålls i gott skick. Skäl finns att häva avtalet.

Bedömning

Förvaltningen gör den bedömningen att nuvarande hyresgästen efter två säsonger inte kan komma att fullgöra avtalet på sätt överenskommits inför kommande säsong. För att kunna behålla Karön som en attraktiv plats för invånare och turister i Ronneby krävs en hyresvärd, som visar lyhördhet gentemot kommunens överenskomna avtal, där sundhet, ordning och skick kan uppvisas under hela året i sin helhet.

Ytterligare en säsong med dålig skötsel skulle försämra Karöns attraktivitet för invånare och turister.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar säga upp hyresavtalet med Karön Center AB.