Regionrådet Mattisson agerade fel

Christina Mattisson, socialdemokrat och Region Blekinges styrelseordförande  gjorde fel när hon hindrade moderaten och 2:e vice ordförande Lennarth Förberg att delta i ett beslut om Blekingetrafiken. Hon ansåg att Förberg befunnits jävig på grund av att hans hustru är anställd vid Blekingetrafiken.

Förvaltningsrätten i Växjö har i dag meddelat dom i det överklagande som Förberg gjorde. Rätten har kommit fram till att det vid beslutets tillkomst saknades möjlighet att påverka personalens kommande anställningar och anställningsvillkor. Det överklagade beslutet gällde inte övertagande av bolaget utan formerna och tidpunkten för överföring av personal och verksamhet.

” Det överklagade beslutet kan inte anses ha berört hustruns anställning på sådant sätt att det kunnat medföra jäv för Lennarth Förberg”, skriver Förvaltningsrätten som  anser att beslutet därför inte tillkommit i laga ordning.

Beslutet behöver dock inte upphävas eftersom det har saknat betydelse för ärendets utgång.