Bra beslut om framtida sjukvården

Grattis säger jag i dag till Petronella Petersson, centern och Alexander Wendt, moderaterna som får sin vilja igenom när det gäller kravet på en hearing om den framtida sjukvården i Blekinge.

Ett klokt beslut säger jag till landstingsrådet Kalle Sandström, socialdemokrat.

Beskedet kom i dag när landstingsstyrelsens arbetsutskott sammanträdde. Ett bra beslut som innebär att hela landstingsfullmäktige och Blekinges hela befolkning får en bra genomgång av de alternativ som finns.

Alla vet nu att landstingsdirektör Peter Lilja har valt alternativet att lappa och laga de två gamla och otidsenliga sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn. Ett nytt sjukhus centralt i Blekinge ratade han. Ett beslut han tog utan att redovisa några kostnadskalkyler.

Mot detta har Petersson och Wendt protesterat genom att i ett brev till Peter Lilja kräva en hearing.

Deras krav för detta var bl.a. dessa:

Vi har framställt en begäran till landstingsdirektören (som är ansvarig för den vidare processen inför beslutet i november) om att ytterligare belysa kostnader och konsekvenser som enligt oss helt saknas i nuvarande underlag. Detta i form av en ”hearing” där ALLA inblandade konsulter och utredare får komma till tals med sina resultat.

Vi vill inte och kan inte gå till beslut utan att ha en samlad bild av alla och långsiktiga kostnader, miljö och energikonsekvenser och arbetsmiljökonsekvenser.”