Seniorer särbehandlas i politiken

Många ställer sig frågande till varför så få seniorer/pensionärer är aktiva som politiker. Partierna å sin sida hävdar att dom gärna skulle välkomna seniorer i sina led, men samtidigt uppger man att det är svårt att rekrytera i dessa åldersgrupper.

Förklaringen till hela problematiken hittar jag i en insändare författad av Sune Håkansson, välkänd nationalekonom. Seniorer får nämligen en urusel ersättning i jämförelse med vad förvärvsarbetande politiker får.

Dels ska vi seniorer betala högre skatt men vi straffas också om vi skulle komma på tanken att bli politiker. Vi får nämligen ingen kostnadsersättning för förlorad inkomst.

Läs Sune Håkanssons inlägg och du förstår hur skev och orättvis verkligheten är mot dagens aktiva seniorer som kan bidra i det politiska livet på ett helt annat sätt än äldre tiders pensionärer. Är du anställd kan du tjäna på att vara tjänstledig för att ha politiska uppdrag. Kan det rentav vara av ekonomiska skäl man då är politiskt aktiv ?

POLITIKERNAS EKONOMISKA VILLKOR

Hur bra ersättning har politikerna? Svaret blir: Det beror på! För exempelvis pensionärerna är ersättningen usel, i jämförelse med vad de förvärvsarbetande får. Förklaringen är enkel: Pensionären har bara arvodet. I Ronneby kommun är arvodet 693 kronor för ett sammanträde, som varar mindre än fyra timmar. För längre sammanträden är arvodet 891 kronor. Något tillägg för sammanträden på obekväm tid finns inte. Något extra arvode för inläsning finns inte. Närvarande ersättare, som inte tjänstgör får halva arvodet.

Om ledamoten måste lämna jobbet, så ersätter kommunen inkomstbortfallet. Är dagsinkomsten 1500 kronor, så ersätter kommunen detta. Arvodet blir 1500 plus 891 kronor för en heldag. Reglerna innebär att pensionärerna inte beräknas utföra något nyttigt, om de inte hade varit på sammanträde.

Exemplet vidareutvecklas nedan. Har en person en månadsinkomst på 45 000 kronor, och tar tjänstledigt en månad , för att gå på kommunala sammanträden, får han dels 45 000 kronor för förlorad arbetsförtjänst, dels 19 000 kronor i arvode. Pensionären får bara de 19 000 kronorna.

Om det kommunala uppdraget medför kostnader för barntillsyn, betalar kommunen extrakostnaden.

Kommunalråd

Ronnebys kommunalråd har en lön på 49 550 kronor per månad. De båda vice kommunalråden har hälften.

I de olika nämnderna får ordförandena arvode i förhållande till ”bedömd” arbetsinsats. Äldrenämndens ordförande har 20 procent av kommunalrådslönen.  Därtill kommer vissa sammanträdesarvoden. Utbildningsnämndens ordförande har 32 procent av kommunalrådslönen.

I Region Blekinge, troligen också i de flesta kommuner, sätts lönen högre. 57 462 kronor per månad gäller för i år. Oppositionsrådet har hälften därav. Varför lönerna sätts högt i regionen, är svårt att förstå.

Flera uppdrag

Det är inte ovanligt att en person har flera uppdrag. Exempelvis finns kombinationen kommunen, landsting och region. Den sammanlagda inkomsten blev 621 000 kronor, då inklusive en del skattepliktig bilersättning. Därtill kom 114 000 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst, summan sålunda 735 000 kronor.

Jag är tveksam till om den förlorade arbetsinkomsten är ersatt enligt de ”tänkta” reglerna. Reglerna synes vara något oklara. När de fasta arvodena på 82 procent frånräknas, återstår 18 procent, vilket motsvarade ett inkomstbortfall på 99 000 kronor. Reglerna torde behöva skrivas noggrannare.

Sune Håkansson

 

 

Ett svar på ”Seniorer särbehandlas i politiken

  1. Bedrövligt var ordet men med tanke på att våra fullmäktigesalar mest ser ut som PRO möten idag ( så gott som total frånvaro av yngre) så sparar ju kommunerna många sköna slantar på detta vis.

Kommentarer är stängda.