Handelskammaren kräver enat Blekinge

Nu börjar vi bli många som  kräver att Blekinge måste bli en kommun. Annars kommer länet att backa in i framtiden.

I tidningen Dagens Samhälle får Blekinge genom  en bra debattartikel stort utrymme med det budskap som nu snabbt måste trummas in hos makthavare på olika plan. Så här inleds debattinlägget:

”Blekinge måste sluta konkurrera inom länet. I dag är vi inte ense om kollektivtrafiklösningar, turismsatsningar eller vilken hamn man skall satsa på. Vi måste möta utmaningarna hand i hand och utveckla länet. Vi föreslår därför att Blekinge görs om till en enda kommun, skriver Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge.”

Du läser hela artikeln här:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/goer-blekinge-till-en-kommun-6171