Många frågor om sjukvården obesvarade

Om landstingsdirektör Peter Lilja får råda kommer allt att stanna vid det gamla och dåliga när det gäller Blekinges framtida sjukvård. Lappa och laga och lite nytt blir parollen.

Inte oväntat men helt fritt från framtida tankar och visioner har Peter Lilja nu valt väg åt landstingets politiker, nämligen att behålla båda sjukhusen men bygga nya lokaler i Karlskrona.

Ett nytt sjukhus med utrustning skulle kosta ca. 7 miljarder har Lilja kommit fram till. Däremot föreslår han att landstinget ska bygga nya lokaler med utrustning för ca. 3 miljarder. Bl.a. behöver man bygga för att där inrätta ett nytt IVA och OP-block vilket betyder intensivvård och operation.

I den utredning som legat till grund för hans bedömning betonas att nuvarande sjukhuslokaler är planerade för en vård som var aktuell för 70 och 80-talet. Operationssalar är för små för att motsvara dagens standard som är 55 kvm och däröver. Nuvarande är 34-45 kvm.

Under Peter Liljas presentation i dag nämndes inte konsekvensanalyser med ett ord. Upp till bevis. Hur ser konsekvensanalyserna ut för de fyra olika förslagen som han har haft att ta ställning till. De måste rimligtvis redovisas.

Centerpartisten Petronella Petersson, som var med vid dagens redovisning, kommenterade så här på Twitter:

– Väldigt många frågor blev obesvarade när vi nu äntligen fick rapporten ”Framtidens sjukvård” presenterad.

Förslaget ska nu behandlas i landstingsstyrelsen den 2 november varefter landstingsfullmäktige får frågan på sitt bord den 25 december.

Skulle majoriteten ta Peter Liljas förslag kan nästa års valrörelse bli väldigt intressant, vilket inte brukar vara fallet när det gäller landstinget och sjukvården.

Det enda rätta kravet är nämligen – ett nytt sjukhus mitt i länet för en rättvis sjukvård. Kampen fortsätter.