Allt talar för ett nytt Blekingesjukhus

Det är mycket som talar för att ett första steg mot ett nytt Blekingesjukhus tas denna regniga måndag. Det är dags för Landstingsstyrelsens arbetsutskott att inta sina platser och få en genomgång av vad landstingsdirektör Peter Lilja har kommit fram till.

Han har nu haft lång tid på sig ( februari) att ta ställning till de fyra alternativ som är tillgängliga. Du kan ta del av alternativen längre ner i detta inlägg.

Alternativen är fyra men egentligen är endast ett av dem, nytt sjukhus, det mest realistiska, ínte minst ur ekonomisk synpunkt. Utredningen har länge pekat i denna riktning där man också utan att ange ort eller plats har tänkt Ronneby som den perfekta placeringen. En plats som har goda kommunikationer norr  ( A27Växjö) öster och väster (E 22) och där järnvägsspåret kan dras in under sjukhuset. Något som utredaren också har lyft fram.

Platsen finns väster om Bredåkra gamla järnvägsstation och med nära kommunikation till flygfältet och F 17. Här kan också ett logistikcentrum etableras och en framtida vårdyrkesutbildning inrymmas i Soft Center. I Ronneby råder redan politisk enighet om denna satsning och det över partigränserna.

I tjänstemannaleden i Landstinget Blekinge har man sedan länge talat öppet i termer som om beslutet om ett nytt Blekingesjukhus redan hade varit klubbat. Personalen har rent av, i synnerhet nu efter semesterperioden, varit öppet uppsluppen.

– Snart får vi ett nytt sjukhus. Härligt!  Det kommer att byggas i Ronneby.

I eftermiddag ska landstingsdirektör Peter Lilja berätta om sitt val vid en presskonferens kl. 14. Allt annat än ett nytt sjukhus vore att handskas ovarsamt med skattemedel. Det handlar om framtiden för Blekinge. Ett enat och effektivt Blekinge.(OBS! klicka i bilden nedan för större text)

Fyra alternativ