Oro i socialdemokratiska led

Antingen är han en duktig politiker eller så kan anledningen till den socialdemokratiska oron i Blekinge bero på att man har allt för få kandidater som kommer upp i hans klass.

Det handlar om Per-Ola Mattsson i Karlshamn. I dag är han ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden och där anses han göra ett gott jobb. Han är ung och han är kunnig och påläst. Inte minst resonerar hans partikolleger på detta sätt.

Fortsätt läsa

Loppet kört för Musik i Blekinge

Inte på många år har jag upplevt ett så flagrant politiskt falskspel som Region Blekinges politiker och ledande tjänsteman nu spelar upp inför en häpen allmänhet.

Den 25 april 2012 tog regionstyrelsen beslut att samordna sin verksamhet i medlemsägda lokaler. Det blev till sist Gräsvik som pekades ut. När detta blev känt protesterade anställda och många av länets kulturarbetare. Musik i Blekinge måste bli kvar i sina nuvarande lokaler på Trossö.

Fortsätt läsa

Vem styr Region Blekinge?

Frågan i rubriken är välgrundad men måste i detta sorgeliga spel om Musik i Blekinge och dess eventuella flytt inrymma även en rad andra frågeställningar. Du kommer strax att förstå vad jag menar.

Onsdagen den 7 augusti sammanträdde Regionstyrelsens arbetsutskott. Att så skulle ske hade media berättat flera dagar i förväg. Det stod också klart vad mötet skulle besluta i fallet med Musik i Blekinge. Protesterna hade utmynnat i att regionrådet Christina Mattisson, s nu ville riva upp ett tidigare beslut att flytta Musik i Blekinge från Kungsplan på Trossö till kontorslokaler ute på Gräsvik.

– Kulturen är för värdefull och vi i Region Blekinge behöver använda vår kraft på betydligt viktigare frågor än att bemöta kritik för en föreslagen flytt av Musik i Blekinge, hade Christina Mattisson klargjort.

Fortsätt läsa

Laglöst i Karlskrona

Förbud

Visst är det härligt och uppfriskande med engagerade och talföra personer. I denna stund pekar jag på snart utvandrande Peter Öjerskog i Karlskrona. I dag behövde jag bara uttala ett enda ord – HUSBILSPARKERING – så kom följande helt utan några ytterligare frågor från min sida.

”Turistande husbilar i Karlskrona kan lugnt fortsätta parkera över natten på grusparkeringarna med havsutsikt runt Bryggareberget. De skyltar som gatuchefen Karl-Johan Svärd satt upp om nattligt p-förbud saknar nämligen lagstöd, de är ogiltiga.

Fortsätt läsa

Blekinge – en kommun att längta till

Blekinge

Det har de senaste åren höjts allt fler röster för en gemensam kommun i Blekinge i stället för de fem som i dag finns. Naturligtvis är det ett ekonomiskt uppvaknande som  är den mest bidragande orsaken till att diskussionen ökar i intensitet och allvar.

Minst är naturligtvis intresset bland i dag aktiva politiker. Jag säger naturligtvis och det har en enkel förklaring – en sammanslagning av länets fem kommuner till en skulle göra ett stort antal politiker uppdragslösa. Ändå är det politiker som måste ta ett sådant beslut och då förstår du säkert att vi snabbt hamnar i ett moment 22. (cirkelresonemang).

Fortsätt läsa

Simmarna intar Hällevik

IMG_0422

Blekinge Idrottsförbunds årliga simläger på Hällevikslägret , representeras nu av ungdomar från Ronneby simsällskap och Karlskrona simsällskap, tillsammans 25 ungdomar med 4 ledare.

På bilden ovan är det Axel Hagwaern, 5 år från Ronneby som imponeras av skaparen av Hällevikslägret, Fritz Sjöberg. Axel hälsar på storebror Oscar 12 år som är en av deltagarna i lägret.

Ett brev betyder så mycket

Ett brev betyder så mycket, speciellt i Ronneby kommun.

Rubriker i lokalpress, tv och journalisttidning har den senaste veckan avslöjat att det går hett till i det s.k. postrummet i Ronneby stadshus. I detta rum får massmedia ta del av offentlig post som är adresserad till kommunen och dess politiker och tjänstemän.

Ett litet prov på rubriker visar vad det handlar om:

”Reporter anmäld för poststöld” – ”Ronneby kommun polisanmäler reporter”-” Reporter polisanmäld av kommunalråd” -”Sydöstranreporter motanmäler till JK, Justitiekanslern”.

Fortsätt läsa