Platow förnekar flytt från Karön

Jag har i kväll haft ett längre samtal med moderaten och krögaren Nicklas Platow. Ett bra samtal där jag konfronterar honom med klagomål som under sommaren förekommit mot hans sätt att driva Karön, men där jag nu får en mer nyanserad bild av vad som egentligen skett. En bild som inte är allt för vacker när det gäller Ronneby kommuns åtagande.

Enligt Nicklas Platow har han inga som helst planer på att säga upp det kontrakt som gäller i fyra år och tio månader räknat från 1 februari 2012.

– Jag tänker fullfölja kontraktet och har inga planer på att hoppa av.

Jag: du har berättat för anhöriga att du har sådana planer och dessa har i sin tur fört dessa vidare.

– Jag har inga sådana planer men jag har mina funderingar kring vem eller vilka som har intresse av att sprida sådana tankegångar. Någon eller några som förlorade upphandlingen om Karön kanske är besviken.

Jag: Du har haft Karörestaurangen  stängd ofta och det om något skapar väl rykten. Det har bl.a. gjorts gällande att du flyttat din kock från Karön till din nya krog i Karlskrona- gamla fängelset.

– Kommer det inget folk till denna vackra plats kan jag inte ha öppet och kocken på Karön lånade jag endast två dagar. Jag erkänner!

Jag: varför vägrar du att betala de kostnader som har uppstått på Karöbåten som ni framförde i is i vintras?

– Jag har inte vägrat. Jag har hittills inte ens blivit presenterad någon kostnadsbild. Naturligtvis måste jag betala om det är vi som har medverkat till att skada båten. Men vi är inte där ännu.

Jag: När jag frågade Tommy Johansson, förvaltningschef för Kultur- och Fritid vem som ska bekosta reparationen av Karöbåten blev svaret i ett mail:

” En kortsiktig reparation för att rädda sommarsäsongen kostar ungefär 15.000 kr. Efter säsongen ska beslut tas över fortsatt hantering av skador. Kostnad ca. 60.000 kronor. Vem som betalar är lite dunkelt ännu men klart är att fritid & kultur inte gör det.”

– Jag har inte ens blivit presenterad några sådana kostnader. Den debatten har säkert istället förts mellan kommunens två avdelningar, Graad på tekniska och Johansson på fritid, säger Nicklas Platow.

Jag: Kritik har framförts mot att du inte har haft försäljning av bensin eller diesel till båtägarna.

– Redan i maj månad i år kom räddningskåren och tittade på tankhuset. De konstaterade att anläggningen hade varit olaglig ända sedan 2010. Nya regler säger att man inte får ha bensin- eller dieselpumpar inomhus. Anläggningen var olaglig men det hindrade inte kommunen att ändå hyra ut den till mig.

– I dagarna har man fyllt på diesel och den får jag nu sälja, förklarar Platow som menar att allt inte bara kan vara hans fel i denna affär.

Kritiken från boende på Karön och Ekenäs inriktar sig nu på att den politiska ledningen måste säga upp avtalet med Nicklas Platow som har misskött verksamheten.

Jag kan bara publicera vad Platow har haft att säga som sin förklaring. Han är fullt medveten om att han tar en stor risk förtroendemässigt om han i kväll skulle ha dragit en vals om kontraktet. Han är fullt medveten om att han också har ett politiskt förtroende att leva upp till inte minst nu när han har utmanat sin partikamrat om högsta politiska posten i Karlskrona.