Nicklas Platow lämnar Karön

I går var moderaten och krögaren, Mickael Platow rubrikernas man. Han gjorde klart att han vid nästa års val väljer att ta en maktkamp om posten som kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona. Därmed utmanar han partikollegan Camilla Brunsberg som beklagar hans utspel.

I dag står det också klart att Nicklas Platow med sitt bolag, Karön Center AB nu ger upp sin satsning på Karön och Ekenäs där han bl.a. bedrivit restaurangverksamhet. Sitt beslut har han bl.a. delgivit sina anhöriga som i sin tur berättat för vänner och bekanta.

En person med full insyn i hans engagemang på Karön kommenterade nyheten så här:

– Ger han upp sin satsning? Jag trodde inte ens att han HADE satsat!

Det är många som nu drar en djup suck av lättnad, inte minst personer som har velat se Ronnebys pärla bli väl omhändertagen. Även partikollegan och kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson bör dra en suck av lättnad. Det är han som har undertecknat det kontrakt som också har kritiserats för att inte ställa några som helst krav på öppettider gentemot arrendatorn.

Sommaren har inneburit många ”heta” mail och telefonsamtal från boende i Ekenäs och på Karön till kommunledningen. Trafiken med Karö-båten har inte fungerat och dessutom blev båten svårt skadad när den framfördes i is i vintras.

Flera har också klagat på nedskräpning och att restaurangen varit mestadels stängd. I det senaste mailet som jag har tagit del av heter det bl.a.

” Förra fredagen stängde restaurangen 16.00 och den stängde även 16.00 på lördagen. Denna vecka har knappt restaurangen varit öppen. I dag när jag tog båten över fanns det anslag att restaurangen skall hållas stängd 2 – 5 augusti. Ingen anledning gavs men det luktar att Platow tar personal från Karön för att hålla restauranterna öppna i Karlskrona.”

Mailet avslutas med följande:

” Efter denna sommar står det väl klart att Nicklas Platow ej vill få några besökare eftersom han omöjliggör spontanturism med tanke på alla incidenter.

Kontraktet för Karön började gälla den 1 februari 2012 och är på fyra år. Uppsägning av avtalet ska ske senast nio månader före avtalstidens utgång.